Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

BDS = Boycott, Divestment and Sanctions, en opinionsrörelse.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är BDS?

BDS, som står för ”Boycott, Divestment and Sanctions”, är ingen egentlig organisation utan snarare än opinionsrörelse till vilken organisationer och enskilda anslutit sig.

Rörelsen bildades den 9 juli, 2005, på ettårsdagen av Internationella Domstolens (ICJ) beslut om dragningen av den israeliska muren mot Västbanken. Domstolen fann att Israel har rätt att bygga en mur längs Gröna Linjen, det vill säga gränsen mellan Israel och ockuperat område, men att långa avsnitt byggts inne på ockuperat område, vilket är en faktisk annektering av ockuperad mark.

Israel ålades att sluta bygga muren på ockuperat område, riva den olagligt byggda delen och gottgöra de palestinier som lidit skada. Inget av detta har skett – istället har Israel fortsatt att bygga muren på ockuperad mark. 

Bojkottrörelsen inspirerades av den internationella kampanjen mot apartheid som framgångsrikt använde handels-, besöks- och idrottsbojkotter mot Sydafrika. Liksom i fallet Sydafrika är det en icke-våldsrörelse som förespråkar konsumentbojkotter, avstående från investeringar i Israel och på ockuperat område samt internationella sanktioner som påverkansmedel.

Det här är bojkottrörelsens mål:

1) att Israels ockupation och kolonisering av det territorium som erövrades 1967 upphör,

2) att Israels arabiska befolkning tillskrivs fullständiga mänskliga rättigheter och

3) att de palestinska flyktingarnas rätt att återvända främjas i enlighet med FN-resolutionen 194.

Läs mer om påståendet att bojkottrörelsen hotar Israels existens