Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Breaking the Silence är en organisation som arbetar för att få slut på ockupationen.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är Breaking the Silence?

En organisation av före detta militärer i den israeliska armén som tjänstgjort sedan den andra intifadan. De ser som sin uppgift att berätta för den israeliska allmänheten om verkligheten på de ockuperade områdena, och väcka diskussion om konsekvenserna av ockupationen för civila och tjänstgörande militärer. Målet är att få slut på ockupationen.