Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Fatah = palestinsk gerillaorganisation.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är Fatah?

Yassir Arafat  och Khalīl al-Wazīr bildade organisationen al-Fatah i slutet av 50-talet med syftet att befria de ockuperade områdena i Palestina genom gerillakrig, vilket fördes från baser i grannländerna.

Fatah fick först stöd från Syrien och etablerade sig i Damaskus och därefter i Jordanien. Vid slutet av 60-talet kontrollerade Fatah PLO som varit ett paraplyorgan för flera olika grupperingar. När Jordanien förhandlade med Israel efter sexdagarskriget om de förlorade områdena ökade spänningarna mellan palestinier och Jordaniens kung vilket ledde till att ett inbördeskrig bröt ut. Radikala militära grenar, som Svarta september, bröt sig loss och var inblandade i flera terrorattacker, order sägs ha kommit från Fatah.

Fatah etablerade sig senare i Libanon men drevs därifrån, bland annat av Israel. Sedan 90-talet har Fatah förhandlat med Israel. I samband med Osloavtalet förkastade Fatah användandet av våld. 1993 erkände Fatah Israels rätt att existera, vilket ledde till Osloavtalet med förslaget om en tvåstatslösning. Omfattande kritik finns mot Fatah för korruption och vanstyre. 2007 drevs Fatah ur Gaza efter våldsamma strider.

Källa: Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica