Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

Hamas = Islamic Resistance Movement.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är Hamas?

Hamas (Islamic Resistance Movement) bildades 1987 kring den första intifadan (palestinskt uppror mot Israel) av religiösa fraktioner inom PLO och muslimska brödraskapet. 

Hamas erkänner inte Israels rätt att existera och dess militära gren har attackerat israeliska mål och civila och motsatte sig fredsförhandlingarna 1993. De vill upprätta en islamisk stat i Palestina. Under 90-talet radikaliserades Hamas och utförde självmordsattacker mot israeliska mål. Hamas ser sig som en del av det muslimska brödraskapet.

När Hamas vann det palestinska valet 2006 utbröt en akut konflikt. Parterna kunde inte enas i regeringsfrågan, strider utbröt och Hamas kastade ut Fatah från Gaza. Sedan dess har islamistiska Hamas styrt i Gaza och sekulära Fatah på Västbanken där den palestinska myndigheten (PA) har sin bas. Hamas har förhandlat med PA som i skrivande stund (augusti 2018) styr över de områden på Västbanken som Israel inte kontrollerar.

Gazas gränser har sedan Hamas maktövertagande sommaren 2007 varit blockerade av Israel, som strypt importen av alla varor och förnödenheter utom det allra nödvändigaste. Exporten har också stoppats med förödande följder för ekonomin. 2017 antog Hamas ett nytt policydokument som visar mer försoning med Israel.

De flesta länder i Västvärlden ser Hamas som en terrororganisation. Yahya Sinwar, partiets nya ledare, har suttit mer än tjugo år i israeliskt fängelse, dömd för terrorbrott, och frigavs i en fångutväxling 2011.

Källa: Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica