Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

PA = den palestinska myndigheten.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är den palestinska myndigheten (PA)?

Den palestinska myndigheten, PA (Palestinian Authority) inrättades som det högsta politiska beslutande organet för de självstyrande palestinska områdena på Västbanken och Gaza 1994, som ett resultat av Osloavtalet 1993

PA är kopplat till det politiska partiet, Fatah (Palestinian National Liberation Movement), som bildades efter den så kallade Nakban 1948, då cirka 700 000 palestinier drevs i landsflykt vid Israels bildande. Fatah blev dominerande inom PLO vid slutet av 60-talet.

2018 leds PA av president Mahmoud Abbas, presidentens kansli, en regering, ett ministerkabinett med 24 ministrar som utses genom allmänna val. Efter den andra intifadan (palestinskt uppror) år 2000 slogs delar av PA:s kontroll sönder. PA:s inkomster kommer från skatter och tullar som Israel samlar in och för över till PA, samt från internationellt bistånd. Israel har vid ett par tillfällen avbrutit sina betalningar till PA. 2006 vann islamistiska Hamas valet vilket ledde till en kris och 2007 tog Hamas över Gazaremsan, medan Fatah styr över de delar på Västbanken som inte kontrolleras av Israel.

Inga allmänna val har hållits sedan 2006.

Läs mer om hur Palestina är uppdelat

Källa: Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica