Go to main navigation
NGO Monitor Israel Palestina Svenskt bistånd granskning

PLO = Palestinian Liberation Organisation.

OMVÄRLDEN GRANSKAR

Vad är PLO?

PLO (Palestinian Liberation Organisation) bildades 1964 för att samla ledarskapet kring de olika partier som fram till dess fungerade som hemliga motståndsrörelser sedan bildandet av Israel 1948, och för de palestinier som bodde i det brittiska mandatområdet. 

PLO var ett paraplyorgan för många olika partier. Fatah och gerillaorganisationerna kom att dominera efter 1969 då Yasir Arafat utsågs till ordförande i PLO:s exekutivkommitté.

PLO bedrev gerillakrigsföring mot Israel fram till fredsförhandlingarna i samband med Osloavtalet 1993. Men redan 1988 utropade PLO staten Palestina och utsåg Yasir Arafat till dess president, vilket han var fram till sin död 2004. Hans efterträdare blev Mahmud Abbas.

Sedan Osloavtalet har PLO avskaffat paragrafer som underkände Israels rätt att existera och gett upp målet att befria hela Israel.

Källa: Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica