Go to main navigation
Ayub Rioba

Foto: Anna Nilsson

REPORTAGE

"Medielagarna i Tanzania är helt galna"

Ayub Rioba, journalist, debattör och doktor i journalistik, välkomnar kreativa initiativ för att sprida nyheter. "I Tanzania är yttrande- och pressfriheten begränsad och då kan alternativa metoder ge större frihet att granska och kritisera", säger han när OmVärlden träffar honom i Dar es Salaam.

Att använda okonventionella metoder för att rapportera nyheter är inte bara ett sätt att locka ny publik, det kan också göra att man vågar gå längre i sin kritik och granskning. Det menar Ayub Rioba, journalist och doktor i Journalistik vid University of Dar es Salaam.

– Genom att paketera journalistik i ett nytt kreativt format, i det här faller rap, kan man komma undan med mer än traditionella medier kan. Å ena sidan kanske folk inte tar dem på lika stort allvar men å andra sidan kan de så ett frö av kritisk tänkande hos tittaren. Så Newz Beat attraherar både den yngre publiken, och skapar förutsättningar för förändring i en samhällsgrupp som etablissemanget kanske inte alltid räknar med, säger han.

Ayub Rioba beskriver yttrandefriheten i Tanzania som relativ. Gemene man behöver aldrig oroa sig för att säga sin mening men allt för frispråkiga journalister kan råka illa ut.

– Ibland hanteras folk som är obekväma för regeringen med maffialiknande metoder. Du kan bli påkörd av en bil på gatan, eller rånmördad i ditt eget hem. Sådant har hänt, säger han.
Men regeringen behöver inte ta till fullt så drastiska metoder för att bli av med besvärliga journalister. Enligt lag kan informationsministern godtyckligt stänga ner redaktioner utan förklaringar.

Nya medielagar i mars

The Media Institute of Southern Africa, MISA, har arbetat sedan 1991 med att stärka yttrande- och pressfriheten i södra Afrika. Ayub Rioba har själv varit aktiv i organisationen i många år och arbetat för att modernisera medielagarna i Tanzania. Utåt är regeringen positivt inställd till MISA:s arbete men inga lagändringar i den riktning MISA förespråkar har ännu genomförts.

Men i mars i år gick det plötsligt väldigt fort. Regeringen ville driva igenom nya media- och informationslagar och genom att hävda att detta var särskilt brådskande skulle lagändringarna ske utan att berörda instanser fick ta del av innehållet.

– Hur kommer det sig att lagar som diskuterats i det här landet i över tio års tid, plötsligt är så brådskande att intresseorganisationer och experter inte får tid att läsa igenom och komma med synpunkter? Vi misstänkte att det fanns någon dold agenda, det var något med lagarna som inte stämde, säger Ayub Rioba.

Efter högljudda protester från flera intresseorganisationer drogs lagförslagen tillbaka, men två nya lagar hann trots allt drivas igenom. Den ena gör medierna rättsligt ansvariga för statistik som publiceras - all statistik måste nämligen godkännas av en statlig myndighet. Den andra gäller brott på internet och innebär bland annat att du är ansvarig för allt material du har på till exempel din dator eller smartphone – även sådant som andra skrivit.

– De här lagarna innehåller delar som är helt galna och som gör det enkelt att fängsla journalister. De är odemokratiska, drakoniska. De återspeglar vår historia, inte det vi vill se i framtiden, säger Ayub Rioba.

Vad som stod i de lagförslag som drogs tillbaka vet Ayub Rioba fortfarande inte. De förblir hemliga.

Text: Anna Nilsson