Go to main navigation
rajendra.jpg

Rajendra Singh var ayurvedisk läkare när han blev uppmanad att hjälpa sina patienter att få rent vatten istället för medicin. Nu har han vigt sitt liv åt att ge fler människor tillgång till rent vatten. Foto: Julia Wiræus

REPORTAGE

Han ordnade vatten till en miljon människor genom uråldrig teknik

Rajendra Singh utsågs nyligen till årets mottagare av Stockholm Water Prize och kommer i augusti till Sverige för att ta emot priset. OmVärlden har mött läkaren som genom uråldriga tekniker lyckats ta tillvara på regnvatten i den indiska delstaten Rajasthan och försett en miljon människor med vatten.

Dagen håller på att bli kväll. Den värsta hettan har lagt sig och ett par buffelkor letar sig fram till vattnet för att släcka törsten innan de tar ett dopp i den lilla dammen. Det var här i byn Gopalpura i delstaten Rajasthan som Rajendra Singh började sitt arbete med vatten för 30 år sedan. Då arbetade han som ayurvedisk läkare i trakten, men insåg tidigt att det största problemet inte var sjukdomar, utan brist på vatten.

– De sa att de inte behövde min medicin, men att de ville ha rent vatten så att de blev friska, säger Rajendra Singh.

Genom en 70–årig jordbrukare lärde sig Rajendra Singh allt om uråldriga tekniker för vattenkonservering. Han började ensam att gräva i leran. När den första monsunperioden kom och byborna märkte att det samlats vatten mellan de vallar som Rajendra grävt upp, började de hjälpa till med arbetet.

Vatttenansamlingarna mellan vallarna bildade dammar och tvingade ner regnvattnet i jorden istället för att dunsta bort. På sikt ledde det till höjda grundvattennivåer, bland annat i brunnar och naturliga dammar.

De första dammarna stod klar år 1985 och användes framförallt till djuren och till att få igång jordbruket. Så småningom hittade även vattenbufflarna till området. Korna bidrog till att kvinnor kunde få en inkomst genom mjölkförsäljning. Intill vattensamlingarna planterades växter som bidrog till att rena vattnet.

Sedan 1985 har man byggt ytterligare 11 000 dammar för vattensamling i delstaten Rajasthan. Sammanlagt har en miljon människor fått vatten på detta sätt och Rajendra Singh har fått smeknamnet "vattenmannen". Den kunskap han bidragit med är inte ny, men hade försvunnit under århundraden av kolonialt styre.

Kostar en bråkdel

Temperaturen har passerat 40 grader när vi kommer fram till en av de dammar som kostat omkring 30 000 kronor att bygga. Den har bara kostat en bråkdel av vad liknande statliga eller industriella infrastrukturprojekt brukar kosta.

– Jag förväntar mig ingen hjälp av experter eller staten. Det behövs bara stöd från fältet och människorna som använder vattnet, säger Rajendra Singh.

Han förklarar att klimatförändringarna gör att det blir fler och svårare perioder av torka och översvämningar. I de indiska städerna blir vattenbristen särskilt stor under de varma sommarmånaderna. Därför har så kallade vattenbankomater placerats ut i slumområden som för en liten summa säkrar tillgången av vatten, men det löser, enligt Rajendra Singh inte problemet på lång sikt.

Eftersom det indiska kranvattnet ofta är förorenat köper allt fler vatten på flaska. Marknaden för paketerat vatten frodas, men få har tillgång till den. Vattenbristen förvärras även av att mer förmögna människor ofta köper större mängder vatten än vad de skulle behöva.

– Många använder vatten ovarsamt och älskar inte vatten på samma sätt som förut. Livsstilen har förändrats, men det kan inte fortsätta.

Fördelningen av vatten leder till konflikter på många håll i Indien. Jordbrukarnas intressen står mot industrins. Landsbygden påverkas av städernas växande vattenbehov och flera indiska delstater har tvingats till domstol då vattenbristen lett till juridiska konflikter. I förlängningen kan det leda till krig, fruktar Rajendra Singh.

Han menar att en lösning på problemet skulle vara att i mycket större utsträckning än idag konservera vatten. En stor del av regnvattnet går idag till spillo. Därför hoppas Rajendra Singh att de indiska teknikerna för vattenkonservering sprider sig.

– Vatten är ett globalt problem och berör alla människors liv, därefter kan vi börja tänka på saker som rätt till utbildning.

Rajendra Singh tilldelas Stockholm Water Prize vid en ceremoni i Stockholm den 26 augusti. Priset består av motsvarande 1,3 miljoner kronor och är instiftat av Stockholm Water Foundation för att uppmuntra forskning om och utveckling av jordens vattenmiljöer.

Text och bild: Julia Wiræus