Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till omvarlden@omvarlden.se.

 • Kvinna till Kvinna is recruiting a Head of Office responsible for its operations and programme in Rwanda, to be based in Kigali, Rwanda. As Head of Office you are responsible for developing and ensuring the implementation of programmes in accordance with Kvinna till Kvinna’s mandate, policies, delegation of authority, working methods, operational plan, budget and agreements with donors and partner organisations. Deadline for application is 15 June 2019.
 • Som Program Controller på Hungerprojektet har du till stor del en stödjande roll där du samarbetar med kollegor i programländer, samt med de personer som är avtalsansvariga i Sverige. Arbetet innebär bland annat att sammanställa och kvalitetsgranska projektbudgetar för ansökningar till bidragsgivare och finansiärer, att arbeta med finansiell uppföljning och rapportering av projekten, samt ansvara för att projektrevisioner görs i enlighet med givaravtal. Ansök senast den 16 juni.
 • Som policyrådgivare ansvarar du för att leda och utveckla Afrikagruppernas kunskap, verksamhet och påverkansarbete inom frågor som rör mänskliga rättigheter med fokus på levnads- och arbetsvillkor, naturresurser och företag. Du är bland annat sakkunnig inom företags påverkan på mänskliga rättigheter med fokus på naturresurser i södra Afrika och globalt och kommer att bistå med underlag och material inom temat till hela organisationen. Placering: Stockholm. Ansök senast den 2 juni.
 • Som kommunikatör på Afrikagrupperna är du ansvarig för att utveckla och effektivisera den externa kommunikationen. Du planerar, genomför och utvärderar kommunikationsinsatser och behöver därför ha tidigare erfarenhet av att arbeta med både strategiska som operativa uppgifter. I arbetet ingår såväl målgruppsanpassad textproduktion till testning, mätning och analys. Placering: Stockholm. Ansök senast den 27 maj.
 • As Regional Director you are responsible of contributing to Diakonia´s strategic development and of leading and developing the operations in the organization of your region. You head the regional management team, you play an important role in Diakonia´s strategic management team and you report to the International Director at Head Office. Location: Nairobi, Kenya or Bogota, Colombia. Send us your application before June 3rd.
 • Wa­t­erAid söker en vikarierande Key Ac­count Man­ager som kom­mer ingå i ett litet men cen­tralt team som ar­be­tar med Wa­t­erAids före­tagssamar­beten. Som Key Ac­count Man­ager är du en dri­ven säl­jare och af­fär­sutveck­lare som klarar höga re­sul­tat­mål och ett snabbt tempo. Du kom­mer genom ak­tivt in­försäljn­ingsar­bete utveckla och stärka Wa­t­erAids före­tagssamar­beten och kun­drela­tioner. Ansök senast den 27 maj.
 • Världsnaturfonden WWF in Sweden, is seeking an experienced and motivated individual for the position of Communications Manager for a global corporate partnership. The partnership is working to safeguard and manage precious natural resources and transform business for the benefit of people and planet. Through engagement, innovation and advocacy in 17 countries, the partnership supports responsible forest management, more sustainable cotton, and good water stewardship. Last date of application:...
 • As an intern with focus on environment, climate change and resilience (ECCR) integration at We Effect, you will support the global ECCR advisor with specific tasks related to disaster risk (DRR) and enhanced resilience strengthening at We Effect. You will also support in the coordination of the global ECCR platform of We Effect. The last day of application is June 20th 2019 .
 • As a regional communications officer at Afrikagrupperna, you will provide updated and relevant information about Afrikagrupperna’s regional work to the Stockholm office and to the Swedish public. You have current contextual knowledge, you will keep close contact with local partner organisations and the Regional Communications Officer in Johannesburg, and create content for Afrikagrupperna’s external communication and fundraising. Apply no later than Sunday 2nd of June.
 • Svenska Afghanistankommittén (SAK) söker enpressekreterare som kommer att vara en viktig del av organisationens strategiska kommunikationsarbete i samverkan med kollegorna på kansliet i Stockholm och i Kabul. OmVärlds- och mediabevakning samt samordna press- och mediakontakter är några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Placering: Stockholm. Sista ansökningsdag 14 april 2019.
 • Demokratiinstitutet Idea söker ny generalsekreterare. Internationella Idea (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance) är en mellanstatlig organisation, med bas i Stockholm, som ska stötta och främja hållbara demokratiska institutioner och processer världen över. Avgående generalsekreterare är Yves Leterme . Ansök senast 17 februari.
 • Kvinna till Kvinna söker en projektledare till Gemaket och sin volontärsverksamhet för att leda och rekrytera volontärer. Gemaket är en mötesplats för nyanlända och etablerade tjejer. Placering: Stockholm. Ansök senast: 7 oktober.
 • Svenska Afghanistankommittén söker en chef med stor erfarenhet av bistånd som förutom att leda enheten och dess medarbetare också kan vara drivande i programutvecklingen. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
 • Svenska Afghanistankommittén söker en driven projektledare med erfarenhet från och nätverk inom näringslivet för att utveckla våra företagssamarbeten. Huvudfokus är att bygga långsiktiga relationer med företag och filantroper som liksom vi vill vara med och förbättra livsvillkoren för människor i Afghanistan. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
 • WaterAid söker en grup­pledare för in­for­matörs- & vär­varteam som ska leda ett team på 3-5 personer. Placering: Stockholm med omnejd.