Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till omvarlden@omvarlden.se.

  • Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Ekumeniska följeslagarprogrammet söker nya följeslagare till Israel och Palestina. Som följeslagare vistas man under tre månader på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och...
  • WaterAid expanderar och söker en erfaren Grants Manager för att samordna grants management processer samt att ansvara för uppföljning och rapportering av några av sina viktigaste bidrag från institutionella givare och stiftelser. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i Sverige och internationellt, och du rapporterar till ansvarig Programme Funding & Partnerships i Sverige. Du är en viktig del av en expansiv och dynamisk organisation som arbetar inom ett större internationellt...
  • The Swedish Committee for Afghanistan (SCA/SAK) is looking for a reporting specialist to their Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting (PMER) unit. Under the guidance and direct supervision of the Head of Planning, Monitoring, Evaluation, and Reporting, the Reporting Specialist is responsible to manage all internal and external reporting, with a particular focus on Result-Based Reporting, including the Annual Report and individual donor reports, through systematic tracking of...
  • WaterAid söker en ny ekonomiassistent. I rollen som ekono­mi­as­sis­tent tar du hand om det dagliga, lö­pande ekono­mi­ar­betet med allt från lever­an­törsreskon­tra och be­tal­ningar, till reg­istrering av gåvor och in­täk­ter, kvit­tore­dovis­ning samt avstämningar vid må­nads- och års­bok­slut. Du kom­mer att ar­beta nära Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen, bland an­nat med att ta fram un­der­lag för analyser och rap­por­ter­ing. Du kom­mer även att samar­beta med vår...
  • Världsnaturfonden (WWF) söker en s enior rådgivare klimatinnovationer och hållbar energi i Syd. Tjänsten innefattar att utveckla och stödja implementering av program kring klimatinnovationer i Sverige och globalt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att b idra till arbete som WWF driver inom hållbar energi/klimat, både i Sverige och internationellt. Placering: Solna. Sista ansökningsdag: 2019-10-03.
  • Act Svenska kyrkan söker en programsamordnare till Mellanösternenheten med inriktning Israel och Palestina. I rollen som programsamordnare ingår bland annat att ansvara för att leverera enligt de mål som beslutats för det aktuella landprogrammet i Israel och Palestina och att följa händelseutvecklingen i regionen och bidra till analys samt följa utvecklingstrender inom relevanta policyområden. Regelbundna resor till regionen ingår i tjänsten. Placering: Kyrkokansliet i Uppsala. Ansökan ska ha...
  • Swedish Committee for Afghanistan (SAK/SAC) is looking for a manager for the civil society and capacity development unit in Kabul. She/he has the overall responsibility for the planning, monitoring and evaluation of the unit’s scope of work and to quality assure SCA’s capacity development support to civil society organisations and local authorities as well as systems and procedures for grant disbursement. The specific tasks will include e.g. providing technical assistance and adequate training...
  • Emmaus söker en butiksutvecklingschef med ansvar för Emmaus Stockholms second handbutiker. Emmaus Stockholm öppnar upp fler second hand-butiker för att kunna vara det självklara alternativet till nyproducerat. Som Butiksutvecklingschef har du det övergripande taktiska ansvaret för att driva och utveckla existerande butiker såväl som att planera och genomföra nyetableringar som beslutats i enlighet med verksamhetsledaren. Ansök senast 6 oktober, 2019.
  • We Effect is now recruiting a Financial Controller. The Financial Controller is part of the Finance Unit in the Administrative Department in Stockholm. We Effect shares administrative resources and offices with our sister organisation Vi Agroforestry and some collaboration will occur. Tasks will include financial compilations, reports and analysis at various levels both in terms of budget, cost outcome and other financial reporting; coordination contact and support to the regions; and...
  • Kvinna till Kvinna söker en projektledare till Gemaket och sin volontärsverksamhet för att leda och rekrytera volontärer. Gemaket är en mötesplats för nyanlända och etablerade tjejer. Placering: Stockholm. Ansök senast: 7 oktober.