Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till omvarlden@omvarlden.se.

  • NDF offer challenging and varying tasks in a dynamic working environment in NDF's office in central Helsinki. The position is for two years with a possibility for extension. Read more here
  • Kristna Fredsrörelsen söker nu en vikarierande programsekreterare med erfarenhet av handläggning av Sida-finansierade insatser i svåra kontexter och som har förmåga att stärka organisationens partners i Sydsudan och Maghreb i konstruktivt fredsarbete. Placering: Stockholm (även flera internationella resor per år). Sista ansökningsdag är den 21 oktober.
  • WaterAid letar efter ett antal nya styrelseledamöter, framförallt med kompetens och nätverk inom n äringslivet; i nternationellt utvecklings-samarbete; PR, marknadsföring, reklam samt f inansiell styrning och juridik. Ansök senast 30 september.
  • Naturskyddsföreningen söker en chef till sin skogs- och naturvårdsavdelning som ska leda arbetet inom områden som skydd och skötsel av värdefull natur och urfolks rättigheter. Placering: Stockholm. Ansök senast 4 oktober.
  • Världsnaturfonden söker en chef till sitt Baltic Egoregion Programme, ett partnerskap mellan nio länder i regionen. Som chef överser man det dagliga arbetet, implementering och administration av programmet. Placering: Solna. Ansök senast 30 september.
  • Svenska Afghanistankommittén söker en chef med stor erfarenhet av bistånd som förutom att leda enheten och dess medarbetare också kan vara drivande i programutvecklingen. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
  • Svenska Afghanistankommittén söker en chef som har gedigen erfarenhet av och kunskap om bistånd, internationellt utvecklingssamarbete och svenska civilsamhället samt stor vana av att leda en organisation. Förutom att vara fokal person gentemot vår landchef i Afghanistan så innebär uppdraget att leda Stockholmskontoret. Personen kommer att agera som vår talesperson utåt för Sverigeverksamheten. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
  • Svenska Afghanistankommittén söker en driven projektledare med erfarenhet från och nätverk inom näringslivet för att utveckla våra företagssamarbeten. Huvudfokus är att bygga långsiktiga relationer med företag och filantroper som liksom vi vill vara med och förbättra livsvillkoren för människor i Afghanistan. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
  • WaterAid söker en grup­pledare för in­for­matörs- & vär­varteam som ska leda ett team på 3-5 personer. Placering: Stockholm med omnejd.