Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till redaktion@omvarlden.se.

  • Läkarmissionen söker en regionchef till Afrikas Horn/Sahel med placering i Addis Abeba. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. I vårt arbete fokuserar vi på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och har också egen...
  • Läkarmission söker en regionchef till Östafrika med placering i regionen. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. Vårt arbete fokuserar på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och har också egen fältpersonal. Region...
  • ILAC is a Stockholm-based association for legal practitioners and scholars from around the world who offer expert guidance to countries seeking to rebuild justice systems after conflict. Through its member organisations, ILAC represents over 3 million legal professionals – judges, lawyers, prosecutors, and court administrators – worldwide. ILAC’s major donor is currently the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida. The ILAC Secretariat, based in Enskede, has three...
  • Läkarmissionen söker en erfaren och driven chef till enheten för kommunikation, opinion och påverkan. Du ansvarar för den interna och externa kommunikationen samt Läkarmissionens varumärke. Kommunikationschefen ingår i Läkarmissionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generalsekreteraren. Som ett led i Läkarmissionens strategi inför 2023 ska vi förstärka vårt påverkansarbete och arbeta för att bli en betydande aktör i samhällsdebatten. Det innebär att ditt uppdrag till stor del handlar...
  • Enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser verkar bland annat för att internationella avdelningen har goda institutionella relationer med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen. Till enheten söker vi nu en senior rådgivare. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/act Arbetsuppgifter: Utveckla relationerna med de globala ekumeniska allianserna i samarbete med avdelningens ledning och följa skeenden inom organisationerna, föreslå åtgärder och...
  • Läkarmissionen söker en chef till den internationella programavdelningen vid organisationens huvudkontor i Stockholm. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. Vårt arbete fokuserar på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och...