Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till redaktion@omvarlden.se.

  • Är du intresserad av mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor? Vill du få erfarenhet av utvecklingssamarbete i praktiken? I år erbjuder IM 20 finansierade utlandspraktikplatser i Guatemala, Malawi, Moldavien, Indien och Nepal.
  • Är du en vass digital kommunikatör som vill göra skillnad för djur och natur, klimat och miljö? Då har du världens möjlighet! Världsnaturfonden WWF behöver stärka sitt kommunikationsteam med en riktigt skicklig digital kommunikatör med erfarenhet från webb och sociala kanaler. Här jobbar du brett med olika kommunikationsuppgifter som innehållsmässigt spänner över hela WWFs arbetsområde tillsammans med kollegor från Kommunikations- och Insamlingsavdelningarna och faktacheckar med våra...
  • Till vår avdelning Insamling och givarservice söker vi nu en projektledare som ska ansvara för att utveckla och driva kraftsamlingar inom WWF. Syftet med kraftsamlingar är att under en specifik period öka medvetenheten om och generera finansiellt stöd från olika källor till en prioriterad naturvårdssatsning. Du kommer ansvara för att bygga och vårda långsiktiga relationer för att möjliggöra stora gåvor till WWF från privatpersoner eller via stiftelser inom ramen för kraftsamlingen. Du kommer...
  • Vill du arbeta med insamling, kommunikation och kampanjarbete på WWF? Vill du vara med och arbeta aktivt för att minska den snabba försluten av biologisk mångfald och klimatkrisen? Vill du jobba strategiskt och taktiskt med projektplanering inom hållbarhetsfrågor? I rollen som kampanjansvarig projektledare på insamlingsavdelningen har du en nyckelfunktion att samordna och driva organisationens övergripande insamlingskampanjer. Din roll blir också att stärka WWFs marknadsledande position med...
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu sin resursbas för personer med ledarerfarenhet som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd. Som insatschef till MSB:s humanitära biståndsinsatser är du ytterst ansvarig i fält för genomförandet av insatsen. Du kommer att arbeta i länder så som exempelvis Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo där MSB genomför insatser för att bygga boenden och kontor till FN:s...
  • Läkarmissionen söker en regionchef till Afrikas Horn/Sahel med placering i Addis Abeba. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. I vårt arbete fokuserar vi på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och har också egen...
  • Läkarmission söker en regionchef till Östafrika med placering i regionen. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. Vårt arbete fokuserar på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och har också egen fältpersonal. Region...
  • Läkarmissionen söker en erfaren och driven chef till enheten för kommunikation, opinion och påverkan. Du ansvarar för den interna och externa kommunikationen samt Läkarmissionens varumärke. Kommunikationschefen ingår i Läkarmissionens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generalsekreteraren. Som ett led i Läkarmissionens strategi inför 2023 ska vi förstärka vårt påverkansarbete och arbeta för att bli en betydande aktör i samhällsdebatten. Det innebär att ditt uppdrag till stor del handlar...
  • Enheten för utvecklingspolitik och globala ekumeniska allianser verkar bland annat för att internationella avdelningen har goda institutionella relationer med Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen. Till enheten söker vi nu en senior rådgivare. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/act Arbetsuppgifter: Utveckla relationerna med de globala ekumeniska allianserna i samarbete med avdelningens ledning och följa skeenden inom organisationerna, föreslå åtgärder och...
  • Läkarmissionen söker en chef till den internationella programavdelningen vid organisationens huvudkontor i Stockholm. Läkarmissionen är en av Sveriges största biståndsaktörer och arbetar med såväl humanitärt bistånd som utvecklingsbistånd. Vårt arbete fokuserar på insatser inom hälsa, vatten och sanitet samt utbildning. Läkarmissionens geografiskt prioriterade områden är Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Vi har fyra regionkontor samt åtta landkontor. Vi samverkar med partnerorganisationer och...