Go to main navigation

Platsannonser är gratis för organisationer inom biståndsbranschen. Skicka en kort info samt länk till annons till omvarlden@omvarlden.se.

 • Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) organisation för internationellt utvecklingssamarbete SKL International söker en projektkoordinator. Som Projektkoordinator bidrar du till genomförandet av projekt och medverkar i det interna utvecklingsarbetet på företagsövergripande nivå. Just nu ligger fokus på projekt i Mellanöstern. Ansök senast 4 april.
 • Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Efter hemkomst genomför följeslagaren ett obligatoriskt informationsarbete, där den sökandes egna nätverk har stor betydelse. Vi söker följeslagare till två omgångar, utresa cirka 14 oktober 2019 till 14 januari 2020 och utresa cirka 3 januari till 3 april 2020. Sista ansökningsdag 28 april.
 • Kvinna till kvinna erbjuder dig ett omväxlande arbete där du jobbar självständigt och i nära samarbete med deras HR-handläggare. Du tillhör HR-enheten på resursavdelningen, blir arbetsledd av HR-handläggare och rapporterar till HR-chef. Som HR-administratör kommer du huvudsakligen ansvara för bland annat administration vid nyanställning, introduktion, förändringar i tjänster och avslut. Sista ansökningsdatum: 31 mars
 • As Temporary Security Officer, you will be responsible for supporting and following up Kvinna till Kvinna's work with safety and security, including policies, methods, guidelines and tools. Send in your application no later than 25 March 2019.
 • Svenska Afganistankommittén is looking for a Senior Security Advisor. The Senior Security Advisor is stationed in Kabul and reports to and advices the Security Manager. S/he is expected to conduct regular field visits and on-the-job training at the five Regional Management Offices of SCA Last date of a pplication: 9 April
 • Svenska Afganistankommitt én is looking for a Senior Human Rights and Gender (HRG) Specialist. The Human Rights & Gender Unit (HRGU) is a policy and methodology unit at the Programme Department at the Kabul Management Office. Externally, HRG Unit through networking, research and advocacy at different levels promotes an enabling environment for fulfillment of Rights especially those related to women and children. Last date of application: 25 march
 • Världsnaturfonden WWF söker nu en administratör/projektkoordinator till sin administrativa avdelning. Tjänsten innebär en omfattande samverkan mellan Världsnaturfondens olika avdelningar men även med WWF:s partnerkontor i olika delar av världen. En viktig del i arbetet är upprättande av projektavtal utifrån finansieringsavtal samt löpande uppföljningar med de olika land- och programkontoren. Placering: Solna. Ansök senast den 24 mars.
 • Världsnaturfonden WWF söker en projektledare för arbete med hållbar ekonomi och finans till avdelningen för samhälls- och näringslivsutveckling. Arbetsuppgifterna handlar bland annat om att planera och genomföra projekt inom WWF Finans och analysera förslag och initativ från exempelvis EU. Placering: Solna. Ansök senast den 24 mars.
 • Radiohjälpen söker en kommunikationspraktikant till sitt kommunikations- och insamlingsarbete. Praktikplatsen innbebär bland annat att du får en inblick i insamling, globala frågor och public service. Två av insamlingarna du kommer att få arbeta med är Världens Barn och Musikhjälpen. Praktiken sker under höstterminen 2019. Ansök senast den 30 april.
 • We Effect söker en redovisningsekonom till sin administrativa avdelning vid huvudkontoret i Stockholm. Du kommer att arbeta nära avdelningens finansiella controllers och agera stöd till organisationens ekonomichef. Löpande bokföring, leverantörsreskontra och avstämningar är några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Ansök senast den 29 mars.
 • Wa­t­erAid söker en er­faren Pro­gram Con­troller för att stötta och utveckla sin fi­nan­siella uppföljn­ing av öron­märkta bidrag. Som Program Con­troller är du bryg­gan mel­lan Ekonomi­funk­tio­nen och Inter­na­tionella Pro­gram och stöt­tar båda tea­men i att genom­föra och vi­dareutveckla ar­betet med bud­geter­ing och fi­nan­siell uppföljn­ing. Placering: Solna. Ansök senast den 10 mars.
 • Demokratiinstitutet Idea söker ny generalsekreterare. Internationella Idea (The International Institute for Democracy and Electoral Assistance) är en mellanstatlig organisation, med bas i Stockholm, som ska stötta och främja hållbara demokratiska institutioner och processer världen över. Avgående generalsekreterare är Yves Leterme . Ansök senast 17 februari.
 • Kvinna till Kvinna söker en projektledare till Gemaket och sin volontärsverksamhet för att leda och rekrytera volontärer. Gemaket är en mötesplats för nyanlända och etablerade tjejer. Placering: Stockholm. Ansök senast: 7 oktober.
 • Svenska Afghanistankommittén söker en chef med stor erfarenhet av bistånd som förutom att leda enheten och dess medarbetare också kan vara drivande i programutvecklingen. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
 • Svenska Afghanistankommittén söker en driven projektledare med erfarenhet från och nätverk inom näringslivet för att utveckla våra företagssamarbeten. Huvudfokus är att bygga långsiktiga relationer med företag och filantroper som liksom vi vill vara med och förbättra livsvillkoren för människor i Afghanistan. Placering: Stockholm. Ansök senast 12 augusti.
 • WaterAid söker en grup­pledare för in­for­matörs- & vär­varteam som ska leda ett team på 3-5 personer. Placering: Stockholm med omnejd.