Go to main navigation

lediga jobb

MSB söker insatschef till biståndsinsats

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) öppnar nu sin resursbas för personer med ledarerfarenhet som är intresserade av att delta i internationella insatser inom humanitärt bistånd. 

Som insatschef till MSB:s humanitära biståndsinsatser är du ytterst ansvarig i fält för genomförandet av insatsen. Du kommer att arbeta i länder så som exempelvis Centralafrikanska republiken, Sydsudan och Demokratiska republiken Kongo där MSB genomför insatser för att bygga boenden och kontor till FN:s och andra humanitära organisationers personal. Du kommer att arbetsleda ett team på oftast mellan a 5-10 personer, beroende på insatsens karaktär. 

En registrering i resursbasen löper initialt över tre år och som registrerad erbjuds du under denna period delta i förberedande utbildning samt förväntas vara tillgänglig för insatser. Som insatschef är det vanligt att insatserna varar i mellan 6-12 månader och att avresa sker ca 4 veckor efter att du anställts till insatsen.

MSB avser att stärka resursbasen med tio insatschefer. 

Duties

I rollen som insatschef ingår verksamhetsansvar, säkerhetsansvar, ekonomiskt ansvar, arbetsledning och personalansvar. Du är ansvarig för att förmedla målet med insatsen till personalen i teamet vilket innebär att du leder och fördelar arbetet för att säkerställa att uppsatta mål för insatsen nås av hela teamet. Du är MSB:s förlängda arm, vilket innebär att du förväntas representera MSB i all kommunikation, samarbeten och förhandlingar med partnerorganisationer och andra aktörer.

Som insatschef på insats förväntas du: 

• Ha övergripande verksamhetsansvar för hela insatsen i fält för att säkerställa att de uppsatta målen för insatsen nås. Hantera och följa upp logistik och juridiska frågor som uppstår kring insatsen.
• Ansvara för den strategiska planeringen av insatsen, säkerställa god tidsplanering och resursfördelning samt att en ordentlig överlämning planeras och genomförs med mottagande partnerorganisation.  
• Ansvara för resultatrapportering om hur insatsen fortlöper till MSB:s huvudkontor.
• Upprätta, initiera kontakter och samverka med relevanta aktörer för att säkerställa att insatsen utförs i linje med de förväntade resultat och överenskommelser som beslutats. Du förväntas dessutom representera MSB som biståndsaktör i relevanta forum på beslutsfattande nivå i insatslandet.
• Vara ansvarig för den dagliga hanteringen av säkerhets- och riskbedömningar på plats och ska säkerställa att personalen i teamet är informerade och följer upprättad säkerhetsplan inklusive evakueringsplaner. 
• Främja en god laganda. Det innebär att du är ansvarig för att förebygga och handskas med konflikter som kan uppstå i teamet. 
• Vara ekonomiskt ansvarig i fält. Det innebär att du ansvarar för insatsens övergripande budget vilket kan innebära att godkänna utgifter, månatliga redovisningar till MSB:s huvudkontor samt rapportering vid insatsens avslut.
• Ansvara för att teckna överenskommelser med partners och avtal med leverantörer för MSB:s räkning.

 

Qulifications

 

Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevant område, varav minst 2 år i en ledande befattning med verksamhets-, personal- och arbetsledningsansvar. Erfarenhet av internationellt arbete är meriterande. Erfarenhet inom byggkonstruktion och byggnation av tillfälliga boende/kontorskamper är meriterande. Kunskap om eller erfarenhet från nyckelaktörer inom FN och klustersystemet är meriterande.
Universitetsexamen på kandidatnivå inom statsvetenskap, ledarskap, personalvetenskap, kris- och konflikthantering eller annat relevant område. En relevant kombination av akademisk utbildning och erfarenhet kan accepteras i avsaknad av examen.

 

Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Kunskaper i andra språk förutom engelska, främst franska, arabiska, ryska, spanska, portugisiska (tal och skrift) är meriterande.

 

Vi kommer att bjuda in sökanden med rätt kvalifikationer till ett rekryteringsseminarium onsdagen den 25 mars 2020 i MSB:s lokaler i Karlstad.


Vi söker personer med starkt samhällsengagemang. För oss är det viktigt att du förstår, respekterar och agerar utifrån MSB:s mandat och uppförandekod. Målet för Sveriges humanitära bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden. Som insatspersonal för MSB utför du ett viktigt arbete med tydlig koppling till de övergripande målen. Din insats bidrar till att minska lidande hos drabbad befolkning och/eller att förbättra förutsättningar för långsiktig utveckling, säkerhet och rättvisa. 


Innan registrering i MSB:s resursbas behöver du fylla i en självskattad hälsodeklaration. Om du sedan rekryteras till en internationell insats behöver du även genomgå en hälsoundersökning innan avfärd.

Har du en ordinarie arbetsgivare så bör du informera denne om ditt eventuella engagemang med MSB.

Profil

• Du förväntas ha god kommunikativ- och ledarskapsförmåga med ett särskilt intresse för att sätta samman och utveckla team.

• Du förväntas ha ett proaktivt förhållningssätt med en stark förmåga att skapa förutsättningar för teamet att känna sig delaktiga i insatsens gemensamma utförande och resultat.
• Du förväntas vara en dynamisk ledare med förmågan att förmedla en vision så att det skapar entusiasm och engagemang hos teamet.
• Ha förmågan att förmedla information så att det tas emot och förstås av teamet och också ta ansvar för att uppmuntra feedback från personalen i teamet på informationen som förmedlats.
• Stor flexibilitet och förmåga att arbeta i kris eller under svåra förhållanden där fokus ofta skiftar på grund av ändrade prioriteringar
• God förmåga att arbeta i en multikulturell miljö med respekt och finkänslighet.
• God förmåga till strukturerat rapportskrivande.

Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Senast dag för ansökan: 27 februari 2020

Läs mer här