Go to main navigation

Sveriges kristna råd söker följeslagare

Genom Ekumeniska följeslagarprogrammet för fred i Palestina och Israel reser människor från hela världen till området med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Som följeslagare vistas man på området under tre månader. Uppdraget är arvoderad.

Vi söker dig som bland annat:

– Talar och skriver flytande engelska och svenska

– Har erfarenhet av att verka i den globala syd eller i konfliktområde

– Har kunskaper om Israel-Palestina konflikten

– Har ett brett nätverk för spridande av information och kunskap om informations- och påverkansarbete

Mer information och ansökningshandlingar finns här: https://foljeslagarprogrammet.se/foljeslagare/bli-foljeslagare