Go to main navigation

LEDIGA JOBB

WaterAid: Key Account Manager till företagssamarbeten

Wa­t­erAid söker en vikarierande Key Ac­count Man­ager som kom­mer ingå i ett litet men cen­tralt team som ar­be­tar med Wa­t­erAids före­tagssamar­beten. Som Key Ac­count Man­ager är du en dri­ven säl­jare och af­fär­sutveck­lare som klarar höga re­sul­tat­mål och ett snabbt tempo. Du kom­mer genom ak­tivt in­försäljn­ingsar­bete utveckla och stärka Wa­t­erAids före­tagssamar­beten och kun­drela­tioner. Ansök senast den 27 maj. 

Läs mer här.