Go to main navigation

LEDIGA JOBB

Wa­t­erAid söker ekono­mi­as­sis­tent

WaterAid söker en ny ekonomiassistent. I rollen som ekono­mi­as­sis­tent tar du hand om det dagliga, lö­pande ekono­mi­ar­betet med allt från lever­an­törsreskon­tra och be­tal­ningar, till reg­istrering av gåvor och in­täk­ter, kvit­tore­dovis­ning samt avstämningar vid må­nads- och års­bok­slut. 

Du kom­mer att ar­beta nära Ekonomi- och Ad­min­is­tra­tionschefen, bland an­nat med att ta fram un­der­lag för analyser och rap­por­ter­ing. Du kom­mer även att samar­beta med vår pro­jek­t­con­troller och våra in­sam­lingsavdel­ningar.

Placering: Solna. Ansök senast den 30 september 2019.

Läs mer här.