Go to main navigation

LEDIGA JOBB

Wa­t­er Aid Sverige söker en insamlingschef

WaterAid Sverige söker nu en insamlingschef som ska utveckla och leda in­sam­lingsar­betet mot pri­vat­per­soner och före­tag i Sverige och Nor­den. Som in­sam­lingschef har du det över­gri­pande ans­varet för att utveckla, öka och bredda in­sam­ling och en­gage­mang från pri­vata gi­vare och före­tag i Sverige och Nor­den. Ansök senast den 24 april.

Läs mer här.