Go to main navigation
Ungdomar från militärskolan marscherar med colombianska flaggor i Bogota.

Sverige har under många år stöttat fredsarbetet i Colombia. När nu fredsavtalet är klart kommer Sverige att ändra fokus i sitt arbete med landet - från att förbättra förutsättningarna för en fredsprocess till att genomföra fredsavtalet.

Foto: Flickr/Lucho Molina

Bransch

Fortsatt svenskt stöd till fredsprocessen i Colombia

Regeringen har antagit en ny biståndsstrategi med Colombia. Strategin innebär att Sverige kommer att stödja den fortsatta fredsprocessen i Colombia med 950 miljoner kronor under fem år.

– Svenskt bistånd har bidragit till freden i Colombia och till världens första jämställda fredsavtal. Nu ska vi stödja arbetet för att genomföra det, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Sverige har under många år stöttat fredsarbetet i Colombia som plågats av en väpnad intern konflikt under närmare femtio år. När nu fredsavtalet mellan parterna är klart för påskrift kommer Sverige att ändra fokus i sitt arbete med landet, från att förbättra förutsättningarna för en fredsprocess till att genomföra fredsavtalet.

Strategin ska främja lokalt arbete för fredsbyggande, stärkande av rättsstaten och främja och garantera kvinnors rättigheter med särskilt fokus på att öka kvinnors politiska deltagande och deltagande i fredsbyggandet. Stödet ska också stärka det colombianska rättssystemets förmåga att garantera rättvisa och gottgörelse för konfliktens offer. Sverige ska även bidra till att utveckla metoder för internflyktingar ska integreras i samhället och en hållbar utveckling på landsbygden.

BAKGRUND

Den 24 augusti 2016 meddelade den colombianska regeringen och FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) gerillan att parterna var fullt överens om texten i fredsavtalet. Undertecknandet sker den 26 september i Cartagena de Indias i norra Colombia. President Santos har meddelat att fredsavtalet ska underställas folket och den 2 oktober äger en rådgivande folkomröstning om avtalet rum.

Läs hela strategin här.