Go to main navigation

bransch

Sveriges ökade sitt kärnstöd till UNHCR under 2016

FN:s flyktingorgan UNHCR finansieras nästan helt av frivilliga bidrag, främst från stater. Sverige är en av de största bidragsgivarna, och den största när det gäller icke-öronmärkt kärnstöd. Under 2016 ökade Sverige sitt bidrag till UNHCR.

Icke-öronmärkt kärnstöd är pengar som inte är avsatta för något specifikt ändamål som hamnar i UNHCR:s globala budget. Kärnstödet skapar därigenom förutsägbarhet och flexibilitet i UNHCR:s budget.

– Just nu pågår flera akuta flyktingkriser i världen och icke-öronmärkta bidrag är avgörande för att UNHCR ska kunna rädda och återuppbygga liv. Sverige är UNHCR:s största bidragsgivare av icke-öronmärkt stöd vilket inte bara har en livsavgörande betydelse för många människor, det visar också Sveriges och svenska folkets solidaritet med människor på flykt världen över, säger Pia Prytz Phiri, chef for UNHCR:s regionkontor för norra Europa.

Under 2016 har UNHCR med hjälp av Sveriges kärnstöd omedelbart kunna svara på flera nya svåra flyktingkriser på grund av våld och konflikter i Sydsudan, Burundi,  Mozambique, Iraq, Centralafrikanska republiken och Nigeria.