Go to main navigation
Prins Zeid, dåvarande FN-ambassadör för Jordanien och medlem av FN:s fredsbyggande kommission för Liberia på besök i Gbarnga, i Libeia 2011.

Prins Zeid, dåvarande FN-ambassadör för Jordanien och medlem av FN:s fredsbyggande kommission för Liberia på besök i Gbarnga, i Libeia 2011. 

Foto: UN/Emmanuel Tobey

NYHET

Advokatsamfundets människorättspris får kraftig kritik

Svenska advokatsamfundet ger sitt årliga människorättspris till FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, prins Zeid Ra´ad al-Hussein, som tidigare i år försökte göra sig av med en av sina medarbetare, den svenske FN-diplomaten Anders Kompass.  ”Det är så att man mår lite illa”, säger Paula Donovan, chef för organisationen Aids-Free World och tidigare FN-anställd.

– Beslutet är en skymf och visar på dåligt omdöme, men det visar också hur meningslösa den här typen av priser är. De handlar mer om att understödja någon än att prisa dem för vad de faktiskt gjort, säger Paula Donovan.

När den brittiska tidningen The Guardian i slutet av april i år publicerade en artikel om att FN inte offentliggjort fredsbevarande truppers sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken var det Paula Donovan som hade försett tidningen med underlaget. Det handlade om en hemligstämplad intern FN-rapport om övergrepp som i vissa fall begåtts över ett år tidigare.

Stängde av Anders Kompass

Av FN-rapporten framgick det också att FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, den jordanske prinsen Zeid Ra´ad al-Hussein hade stängt av en av sina medarbetare, diplomaten Anders Kompass, för att han i juli förra året skickade rapporten om övergreppen till franska åklagare. Detta eftersom högkommissarien själv inte gjorde det. Sedan dess har Anders Kompass fått återinträda i tjänst, men fortfarande under utredning och belagd med munkavel.

– Prins Zeid får priset för sina enastående insatser för de mänskliga rättigheterna under många, många år. Han har varit instrumentell när det gäller att reformera FN-systemet när det gäller just säkerhet och fred, och har även verkat för att bekämpa sexuella övergrepp. Han ligger bland annat bakom en rapport och den uppförandekod som gäller idag, säger Ann Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet.

Prins Zeid Ra´ad al-Hussein var tidigare generalsekreterarens särskilda rådgivare för frågor om sexuella övergrepp och trakasserier. Han skrev 2005 en rapport om hur FN skulle förebygga att organisationens egen personal begick denna typ av handlingar, den så kallade Zeid-rapporten.

Lägger skulden på andra

Paula Donovan menar att det är ett stort problem att bland andra prins Zeid, men även andra högt uppsatta FN-tjänstemän lägger skulden för övergreppen på de enskilda stater som skickar soldater till de fredsbevarande insatserna. Istället borde FN självt ta på sig ansvaret.

– Jag delar inte den uppfattningen. Han har tvärtom varit delaktig i att bekämpa sexuella övergrepp och har tagit flera initiativ för det. Vi kan inte lägga oss i vad som måste ses som ett internt ärende inom organisationen, mellan en chef och en medarbetare, säger Ann Ramberg.

Ytterligare en konsekvens av priset är, enligt Paula Donovan att det ger en tråkig signal till andra inom FN-systemet som skulle vilja lyfta oegentligheter och dåligt uppträdande. Medan Anders Kompass försatts med munkavel och inte offentligt kan föra sina egen talan kan hans chef resa runt och använda de plattformar som tilldelas honom för att tala i egen sak.

Inget utrymme för civilkurage

Hanteringen av Anders Kompass går också stick i stäv med att prins Zeid själv ska ha sagt att det krävs civilkurage för att alla människor ska kunna tillförsäkra sig sina mänskliga rättigheter. OmVärlden har tidigare intervjuat Madeleine Rees, idag generalsekreterare för Women's International League for Peace and Freedom (WILPF), som 2003 tvingades ut från FN efter att ha lyft FN-anställdas sexuella övergrepp på civilbefolkningen på Balkan. Enligt henne råder det en tystnadskultur inom organisationen och det finns inget utrymme för civilkurage om man vill behålla jobbet.

Liksom Paula Donovan tycker Madeleine Rees att det är olyckligt att Advokatsamfundet ger FN:s högkommissarie sitt pris. Hon ser honom mer som en politiker än en människorättsarbetare och skriver i ett e-mail till OmVärlden att "han ännu inte hunnit göra avtryck som högkommissarie" men"hoppas att priset kan uppmuntra honom att sätta de mänskliga rättigheterna främst".

Text: Erik Halkjaer