Go to main navigation
Saab 2000

Sverige har sålt det svenska stridsledningssystemet Erieye, här monterat på en SAAB 2000, till Saudiarabien. Systemet kanna ha använts vid det saudiska flygvapnets bombningar i Jemen.

Foto: Dmitriy Pichugin

NYHET

Regeringens politik för global utveckling fungerar inte

Sannolikheten att svenska stridsledningssystem används vid Saudiarabiens flygbombningar på civila mål i Jemen är hög. Det menar såväl internationell militär media, forskare och företrädare för biståndsorganisationer. Trots det går det inte att utkräva ansvar av svenska staten, vilket är ett tydligt exempel på att regeringens politik för global utveckling inte fungerar.

Det var i en till bredden fullpackad sal i Ingenjörshuset på Malmskillnadsgatan i Stockholm som biståndsminister Isabella Lövin och näringslivsminister Mikael Damberg i april nylanserade Sveriges politik för global utveckling (PGU). Biståndsministern var tydlig, det var dags att få alla regeringens olika departement och myndigheter att spela på samma strängar.

– Utan PGU finns annars risk att vi ger med ena handen och tar med den andra, sa Isabella Lövin.

Näringslivsministern slapp prata om Sveriges vapenexport så när som ett svar på en fråga på twitter.

– Vi har sagt att vi ska göra det svårare att exportera till länder som kränker mänskliga rättigheter och icke-demokratier, sa Mikael Damberg.

Kan ha använts i strid

När Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg i förra veckan skrev om hur Saudiarabiens flygbombningar i grannlandet Jemen dödar civila, tvingar miljoner på flykt och förstör svenskfinansierade biståndsprojekt ville varken bistånds- eller näringslivsministern tala om någon nystart för PGU. Diakonia lyfte den stora sannolikheten att svenska Saabs stridsledningssystem Erieye, som Sverige exporterat till Saudiarabien, används av landets flygvapen vid bombningarna.

– Det kommenterar vi inte, sa näringslivsministerns pressekretare Ann Wolgers när OmVärlden sökte Mikael Damberg för en kommentar.

– Vi hänvisar till ISP, meddelade biståndsministerns pressekreterare Annika Flensburg per sms när OmVärlden sökte Isabella Lövin.

Bidrag till en säkrare värld

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) är den statliga myndighet som avgör om olika exportaffärer av svenska vapen ska godkännas. Enligt hemsidan är verksamhetsidén "en ansvarsfull kontroll av strategiska produkter – vårt bidrag till en säkrare värld".

ISP lämnar inte ut några protokoll eller handlingar för beslut kring vapenaffärer. Vice generaldirektör Jan-Erik Lövgren ifrågasätter också Diakonias källor.

– Den här typen av övervakningsutrustning används inte så att de direkt skulle kunna påverka eventuella övergrepp på mänskliga rättigheter. I första hand handlar det om övervakning i luften. Vi har ju krigsmateriel som används i strid och övrig krigsmateriel. Det vi talar om här är övrig krigsmateriel. Vi har levererat utrustningen, men inte flygplanet som genomför själva vapenverkan, säger Jan-Erik Lövgren.

Köp gjorda 2010

Sveriges vapenaffärer med Saudiarabien är en utdragen historia som har redogjorts för i detalj av uppmärksammade och prisbelönta reportage av Sveriges Radios Ekot. I korthet köpte Saudiarabien stridsledningssystemet Erieye av Sverige 2010. Två system ska ha levererats till det saudiska flygvapnet under förra året.

Användningsområdena för Erieye i Saudiarabien ska initialt ha varit gränskontroll och anti-terroristövervakning, men enligt militärtidskrifter som bland annat Jane´s Defence Weekly, Defence News och Tangent Link spelar systemet en central roll i det saudiska flygvapnet.

I mars varnade också vapenexportexperten Peter Wezeman, vid fredsforskningsinstitutet Sipri, i en intervju med nyhetsbyrån TT för att Erieye kan komma att användas i Saudiarabiens krig i Jemen.

– Erieye köptes bland annat in för terrorbekämpning, sa Peter Wezeman och menade att för terrorbekämpning är systemet rimligen inriktat mot mål på marken och det kan även användas till stridsledning av andra stridsflyg.

Saudiska krigsförbrytelser

Enligt en rapport från Amnesty från förra veckan finns det "graverande bevis för att den saudiarabiskt ledda koalitionen ... begår krigsförbrytelser i Jemen". Bland annat säger man "att koalitionen uppvisar en skrämmande likgiltighet för civila offer, när de i sina uttalande hävdar att hela städer som Sa´da och Marran – där tiotusentals människor bor – ses som militära mål. Det är helt i strid med krigets lagar, den internationella humanitära rätten."

Sverige bistår i år Jemen med 110 miljoner kronor i humanitärt bistånd. I augusti i år bombade Saudiarabien en lagerbyggnad i Hodeidah där man förvarar mat, mediciner, bränsle och nödhjälp för vidare transport till utsatta människor i landet. Enligt Diakonia har Sverige, genom EU:s enhet för humanitärt bistånd (ECHO), delvis finansierat lagret.

Jan-Erik Lövgren på ISP anser att det inte finns någonting som pekar på att Erieye använts vid varken flygbombningarna på civila i Jemen eller vid attacken mot lagret. OmVärlden har även kontaktat den statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN), som ställer ut statliga garantier vid exportaffärer med bland andra Saudiarabien.

ISP gör bedömningen

– Vi ställer ut garantier till vapenexportaffärer, men det är ISP som gör bedömningen och vi gör ingen annan bedömning än dem. Jag kan varken bekräfta eller dementera ifall EKN stött just den här affären, säger Christina Kempe, pressansvarig vid EKN.

Inte heller den statligt ägda banken Svensk Exportkredit (SEK) som ger ut krediter och lån vid svenska exportaffärer kan säga huruvida de stött affären med Erieye.

– Vi redovisar inte enskilda affärer till olika länder med hänvisning till den lagstiftning som gäller oss och andra institut av banksekretess. Vad gäller export av försvarsmateriel är reglerna väldigt tydliga och all export av försvarsmaterial ska ha ett godkännande av ISP. Det är alltså ISP, och inte vi som gör den bedömningen, skriver SEKs kommunikationchef Edvard Unsgaard i ett mejl.

PGU fungerar inte vid vapenaffärer

Det går därmed inte att få ut de underlag som visar vilken hänsyn till mänskliga rättigheter och risker för övergrepp eller folkrättsbrott man har tagit vid Sveriges försäljning av Erieye till Saudiarabien. Magnus Walan, policyrådgivare på Diakonia är inte förvånad.

– Enligt PGU ska alla politikområden främja global utveckling, och då särskilt mänskliga rättigheter och hänsyn ska tas till fattiga människors perspektiv. Och det ser vi ju inte när det gäller hela det område som har att göra med vapenexport eller det som vi ser när det gäller exportfrämjande och de två institutioner som jobbar med det här, som är Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden.

Magnus Walan menar att om det är så att den svenska staten har vapenaffärer där man senare inte kan utkräva ansvar, se vem som fattat besluten och med vilka underlag så lever inte Sverige upp till de mänskliga rättigheterna. Ansvarsutkrävande är en grundläggande del av FN:s vägledande principer kring mänskliga rättigheter i affärer.

Text: Erik Halkjaer