Globalt partnerskap

Mål 17 handlar om att de globala målen bara kan förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Detta sista av de 17 målen är en verktygslåda för hur alla målen ska kunna bli verklighet.

OPINION – DEBATT

”Pandemin kan öka risken för våldbejakande extremism”

Tio år efter terrorattacken i Oslo och på Utøya, i Norge, är det viktigt att ta krafttag mot den våldsbejakande extremism som kan följa i spåren på pandemin. Det skriver Arvinn Gadgil, nytillträdd chef för UNDP:s Oslo Governance Center.

Konfirmander besöker minnesmärke för terrorattacken på Utøya.

NYHET

De vandrar från Umeå till Stockholm för Sydsudans kvinnor

Elina Bengtson och Ebba Westergren vandrar från Umeå till Stockholm för att uppmärksamma den humanitära krisen i Sydsudan. ”Vi vill göra skillnad för kvinnorna i Sydsudan och engagera fler att hjälpa till”, säger de till OmVärlden.

Elina Bengtson och Ebba Westergren vandrar för kvinnorna i Sydsudan.

NYHET

Belarus vill att Sverige avbryter allt bistånd

I förra veckan kallade Belarus utrikesdepartement upp Sveriges ambassadör för att meddela att man inte längre är intresserade av svenskt bistånd. Sverige har en månad på sig att avbryta alla samarbeten med aktörer i landet.

NYHET

Fem bra saker som hände i juni

Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter, indisk delstat förbjuder tvångsterapi för hbtqi-personer och en ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia. Här är fem bra saker som hände i juni.  

OPINION – DEBATT

”En ansenlig miljardärs- och miljonärsskattebas i Sverige”

Skattejuristen Peter Sundgren ser flera argument för att Sverige ska införa en förmögenhetsskatt för miljonärer, enligt finansminister Magdalena Anderssons förslag. Inte minst efter en global finanskris och en pandemi som ökat inkomstklyftorna i världen.

NYHET

Inte på tre år har så många hjälparbetare dödats

På midsommaraftons morgon hittades tre anställda från Läkare utan gränser dödade i Tigray, i norra Etiopien. De första halvåret 2021 är nu det dödligaste för hjälparbetare sedan 2018.

Internflyktingar i Tigray tar tillflykt till skola i Mekelle

NYHET

Finland bättre på Agenda 2030 än Sverige

För andra gången sedan världens länder antog de 17 globala målen för hållbar utveckling tappar Sverige ledartröjan, som det land som kommit längst med att uppnå målen. Hållbarhetsarbetet i hela världen har gått bakåt, visar en ny rapport.

I Helsingfors görs mycket för de globala målen.

NYHET

Svenska Riksrevisionen kan bli externrevisor åt FN-organ

En oberoende riksrevision som granskar makten är en förutsättning för demokratisk utveckling. Svenska Riksrevisionen har under lång tid bistått kollegor utomlands. Nu vill de bli externrevisor åt FN:s livsmedelsprogram, WFP. 

Sveriges riksrevisor Helena Lindberg vill stötta kollegor utomlands.

NYHET

Sida står för risken när pensionsbolag lånar ut pengar

I ett unikt samarbete med pensionsbolagen Alecta och Afa står biståndsmyndigheten Sida som garant för utlåning till en hållbarhetsobligation.  Det handlar om en investering på 1,5 miljarder kronor där Sida tar en risk på 425 miljoner om lånen inte betalas tillbaka. 

Biståndsmyndigheten Sida utfärdar en garanti för en hållbarhetsobligation

NYHET

38 organisationer vill se ny handlingsplan för Agenda 2030

I en ny rapport kräver 38 svenska biståndsorganisationer att regeringen tar fram en ny handlingsplan för genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling. Enligt organisationerna hindras arbetet också av målkonflikter mellan olika politikområden.

Det är nio år kvar till 2030 då de globala målen ska vara uppnådda.

29 träffar