1. Ingen fattigdom

Mål 1 handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

OPINION – DEBATT

”Förödande om FN och omvärlden lämnar Afghanistan”

Just nu diskuterar FN om man helt ska lämna Afghanistan när kvinnlig personal inte längre tillåts. Om FN och omvärlden lämnar landet finns risk för förödande konsekvenser, skriver socialdemokraterna Annika Strandhäll och Margot Wallström.

Annika Strandhäll och Margot Wallström från S-kvinnor varnar för konsekvenserna om FN lämnar Afghanistan.

NYHET

”Frågan om vi är för många i världen är felaktigt ställd”

Förra året blev vi över åtta miljarder. Vi håller på att bli för många på planeten, hävdar vissa. Samtidigt minskar befolkningen i två-tredjedelar av världens länder. Den stora frågan handlar dock om kvinnors rättigheter.

Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond UNFPA, gjorde ett kort besök i Sverige i slutet av förra veckan.

INTERVJU

”Som vit medelålders man bidrar jag inte till mångfald”

Det har varit interna bråk och stökigt på Diakonia. För snart ett år sedan avgick den förra generalsekreteraren. Nu föreslås att Mattias Brunander, som i dag är biträdande generalsekreterare, ska ta över posten. 

Mattias Brunander föreslås blir generalsekreterare för Diakonia.

NYHET

Ökat humanitärt bistånd – men färre får hjälp

Priser på livsmedel och bränslen stiger och behoven av humanitärt bistånd ökar i världen. Trots att det görs större satsningar på lindra kriserna räknar Sida med att färre får hjälp i år.

Ett flyktingläger i Etiopien är en av många platser där behoven nu växer. Trots att det satsas mer på humanitärt stöd så växer behoven.

OPINION – DEBATT

”Svenskt bistånd bör främja en multiplex världsordning”

Den nya biståndspolitiken bör främja en pluralistisk världsordning. Alternativet riskerar att göra vårt bistånd till ett geopolitiskt instrument snarare än att effektiv bidra till lösningar på globala problem, skriver Fredrik Söderbaum, professor i freds- och utvecklingsforskning.

Fredrik Söderbaum

NYHET

Forskare: FN är bättre än sitt rykte

Regeringen minskar kärnstöden till globala organisationer som FN, WHO och IMF. Samtidigt vill en svensk forskargrupp att Sverige ska öka sitt bistånd till internationella organisationer.

FN:s högkvarter i New York. Enligt den svenska forskargruppen så är de internationella organisationerna ofta bättre än sitt rykte på att löse de uppgifter de tar sig an.

NYHET

OECD: Världens ökade bistånd gick till Ukraina

Ett rekordår för biståndet. Förra året ökade biståndet från OECD-länderna med 13,6 procent. Men ökningen beror på kriget i Ukraina och pengarna används till stor del till att finansiera det egna flyktingmottagandet. Samtidigt som biståndet till Afrika minskat.

Flyktingar från Ukraina tar sig över till Rumänien vid staden Siret i februari 2022

OPINION – DEBATT

”Sverige kan pressa Världsbanken till att göra mer för jämställdheten”

Sverige är en stor givare och har därmed betydande inflytande över Världsbanken. Nu har regeringen chansen att visa att jämställdhetsfrågorna står högt upp på agendan, skriver Kvinna till Kvinna.

Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff och Monica Erwér, som är rådgivare för ekonomisk jämställdhet, vill att svenska regeringen sätter press på Världsbanken.

NYHET

SAK fick nytt Afghanistan-avtal med Sida

Ett nytt treårigt avtal, på 600 miljoner kronor, har tecknats mellan Sida och Svenska Afghanistankommittén (SAK). Samtidigt minskar det totala svenska utvecklingsbiståndet till krisdrabbade Afghanistan. 

Undervisning i en av Svenska Afghanistankommittén skolor, denna ligger i byn Khosk i provinsen Ghazni. Nu har organisationen tecknat ett treårigt avtal med Sida.

NYHET

FN-organ kritiseras – erbjöd skjuts till juntan i Myanmar

FN:s flyktingorgan UNHCR har hjälpt Myanmars militärjunta att ta sig in i flyktinglägren i Bangladesh, dit en miljon människor av den förföljda minoriteten Rohingya flytt. Nu får UNHCR skarp kritik.

I augusti 2017 inledde Myanmars säkerhetsstyrkor systematiska angrepp mot rohingya-byar. Många gjorde som dessa flyktingar, flydde över gränsen till Cox Bazar i Bangladesh där det nu finns stora flyktingläger.

143 träffar