Jämställdhet

Mål 5 handlar om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

NYHET

Afghanistans kvinnliga journalister hotas till tystnad

I takt med att osäkerheten i Afghanistan ökar i skuggan av de utländska truppernas reträtt attackeras allt fler journalister. OmVärlden har mött tre kvinnliga journalister på ett skyddat boende i huvudstaden Kabul.

Tre kvinnliga journalister i Afghanistan som sökt skyddat boende

OPINION – DEBATT

”Upp till bevis för Sverige att fördöma Marockos övergrepp i Västsahara”

En människorättsförsvarare i Västsahara våldtas av marockansk polis, och världen ser åt annat håll. Sveriges regering måste leva upp till sin feministiska utrikespolitik och agera, skriver Gabi Björsson, ordförande i Emmaus Stockholm.  

Gabi Björsson är ordförande för Emmaus Stockholm

NYHET

Fem bra saker som hände i juni

Norge och Tyskland kräver att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter, indisk delstat förbjuder tvångsterapi för hbtqi-personer och en ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia. Här är fem bra saker som hände i juni.  

NYHET

Ny lag stärker kvinnors rätt att äga mark i Zambia

Zambia har beslutat om en politisk reform som stärker rätten för kvinnor, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att äga mark. ”Vi behöver inte längre vara beroende av våra män”, säger den zambiska jordbrukaren Clare Syanjelele.

NYHET

Kvinnolobby kritisk mot Sveriges insats vid FN-konferens

Sveriges Kvinnolobby riktar kritik mot den internationella jämställdhetskonferensen Generation Equality Forum som pågår i Paris. "Sverige borde anta en tydligare roll och ställa högre krav på UN Women”, säger generalsekreterare Clara Berglund.

OPINION – DEBATT

"Det sexuella våldet i Centralafrikanska republiken är en tyst kris"

Befolkningen i Centralafrikanska republiken är i stort behov av medicinsk humanitär hjälp. Särskilt de tiotusentals personer som utsatts för sexuellt våld, skriver sjuksköterskan Anna Blideman, som nyligen jobbat i landet för Läkare Utan Gränser.

Anna Blideman kom nyligen hem från Centralafrikanska republiken.

NYHET

Virtuellt svenskt ministerbesök i politiskt oroligt Guatemala

I skuggan av pandemin har Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete, Per Olsson Fridh, gjort ett virtuellt besök i Guatemala. OmVärlden följde med när den svenska delegationen mötte lokala organisationer som varnade för ökat våld och utbredd korruption.

"Mig tystar ingen bomb eller batong, allra minst en jäkla polis. Ni stod för krutet, folket är elden", står det på ett plakat utanför parlamentet i Guatemala, vid en demonstration mot korruption, i november 2020.

NYHET

Afghanistans kvinnor drabbas när bistånd och militärt stöd minskar

En brutal bombattack mot en flickskola i Afghanistans huvudstad Kabul och en rapport om hur minskat bistånd slår mot den afghanska hälsovård sätter fokus på kvinnor och flickors utsatta situation i Afghanistan.

De senaste 20 åren har allt fler flickor i Afghanistan fått tillgång till både utbildning och hälsovård, men det är landvinningar som nu hotas av det internationella samfundets minskade stöd.

NYHET

Avslöjanden om bistånd mot sex är bara toppen av ett isberg

Nyligen avslöjades det att personer kontrakterade av Globala fonden i Ghana krävt sex för bistånd. Tidigare har liknande rapporter hörts om Oxfam och FN. Experter OmVärlden talat med vill stärka visselblåsarskyddet och göra det lättare att anmäla.

Nyligen stängdes två medarbetare inom Oxfam av från sitt arbete i Demokratiska republiken Kongo där de bland annat misstänks för sexuella övergrepp.

NYHET

SOS Barnbyar utreder sig själva för övergrepp och korruption

Den internationella organisationen SOS Barnbyar tillsätter en oberoende kommission för att utreda inrapporterade fall av korruption och övergrepp på barn. "Jag är djupt bedrövad", säger Anna Ernestam, generalsekreterare för SOS Barnbyar Sverige.

Flera barn i SOS Barnbyars projekt ska ha utsatts för övergrepp. Här en av organisationens skolor i Bangladesh, från 2011.

27 träffar