Go to main navigation
Charlotte Petri.jpg

Foto: Erik Halkjaer

lördagsintervjun

”Det finns en bild av att Sverige har ledartröjan vad det gäller bistånd”

Oavsett hur det går på klimattoppmötet i Paris ser Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka positivt på det superutvecklingsår som snart är slut. Men hon lyfter också ett varningens finger för konsekvenserna om Sverige tar av sig biståndets ledartröja.

Charlotte Petri Gornitzka har läst nästan varenda lördagsintervju i OmVärlden det senaste året och blir nästan lite besviken när hon förstår att det inte blir något kaffe på ett kafé den här gången. Hon är nyss hemkommen från Paris och går från möte till möte, så det får bli en kaffe i sammanträdesrummet.

– Sida ordnade inga egna sidoevenemang i Paris, men mitt uppdrag var framför allt att delta på evenemang som arrangerades av andra där vi synliggjorde vad det i praktiken innebär att arbeta klimatintegrerat inom olika verksamheter.

Sveriges solidariska värderingar

Hon talar med värme om mötena på klimattoppmötet, och inte utan viss stolthet om Sveriges roll. Något som går igen under intervjun är synen på Sverige internationellt när det gäller utvecklingsfrågor. Att det ses som självklart att miljöminister Åsa Romson ska leda vissa förhandlingar i Paris.

Den här bilden av Sverige utomlands är något som Charlotte Petri Gornitzka vill påminna om i den pågående svenska debatten kring flyktingfrågor och hur mycket pengar av biståndet som ska gå till flyktingmottagande i Sverige.

– Det finns en bild av vad svenska värderingar är. När vi kommer till Paris finns det en extremt tydlig bild av vad vi kommer driva och det är självklart att vi ska leda vissa förhandlingar, eftersom det finns en självklar bild av att Sverige solidariskt står för värderingar som mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Risk för minskat inflytande

Sidachefen varnar för att den här bilden av Sverige kan ändras om biståndet minskar. Då försvinner den svenska tydligheten i utvecklingsfrågor, Sveriges inflytande minskar och en röst försvinner. Men hon understryker också att "där är vi inte ännu."

När debatten om avräkningarna på biståndet för flyktingmottagande var som mest högljudd i höstas fick Sida stor uppmärksamhet för sin konsekvensanalys. Enligt Charlotte Petri Gornitzka gjorde man på Sida bara vad en statlig myndighet ska göra, förklarade konsekvenser av beslut som fattas eller ska fattas.

– Vi fick frågan om att ta fram underlag för att visa hur biståndet nästa år ser ut, men när media undrade vad vi hade att säga om avräkningarna, valde vi att ta fram lite mer underlag. Att personer som normalt inte hörs i debatten i Sverige, som Jeffrey Sachs och Bill Gates valde att skriva om det här i Sverige handlar ju också om den här bilden av att Sverige har lite av ledartröjan när det gäller biståndet. Skulle Sverige ta av sig den tröjan i samma veva som vi är med och tar ansvar för att genomföra de nya hållbara utvecklingsmålen och klimatfrågorna, då blir kontrasterna extremt stora.

Ett positivt år

När intervjun görs är det inte klart vad resultatet vid klimattoppmötet i Paris blir och det lutar åt ett magert resultat, men Charlotte Petri Gornitzka beskriver gärna hela det så kallade superutvecklingsåret som positivt. Hon har som Sidachef varit en del av Sveriges engagemang i såväl FN:s finansieringskonferens i Addis Abeba, som i New York när de hållbara utvecklingsmålen klubbades och i Paris.

– Det finns en ansvarskänsla i mötena och det är många som delar en känsla av att vi ska göra det här tillsammans. Om det inte vore för kontrasten med de kriser som händer parallellt och som det inte finns pengar till, så är det egentligen en positiv process där vi kommit överens om saker som annars är jättesvåra att komma överens om.

Bara att frågorna om fattigdom och klimat nämns tillsammans, är en framgång, menar hon och förklarar vikten av att behålla det momentum som nu råder och inte förlora målet ur siktet. Som exempel på att det går att komma överens nämner hon frågan om skatteflykt, som inte ens togs upp på agendan för fyra år sedan. Eller att länder som tidigare inte samarbetade idag står på samma sida i klimatförhandlingarna.

Fem speciella år

Det har gått fem år sedan Charlotte Petri Gornitzka lämnade posten som chef för Internationella Rädda Barnen, för att bli vikarierande generaldirektör för Sida. Vikariatet blev 2011 ett fast förordnande. Hon beskriver det som ett fantastiskt jobb och vill gärna fortsätta, om hon får, efter att hennes förordnande går ut 2017.

– Det har varit fem speciella år. Det började med den situation som Sida hade då, ett läge som beskrevs som en kris. Och idag är jag företrädare för en organisation som verkligen kan påverka internationellt, för det gör vi.

Började med vuxenutbildning

Det har inte varit någon på förhand utstakad väg till chefsjobbet på Sida. Det började med vuxenutbildning och musik. Sen blev det information och kommunikation, på Tjänstemännens bildningsförbund, som konsult och därefter på Svenska Röda Korset.

Efter jobbet som informationschef och biträdande generalsekreterare på Röda Korset blev hon generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige, för att sedan bli chef för Rädda Barnen internationellt. Erbjudandet från Sida kom som en överraskning, men när Charlotte Petri Gornitzka nyligen var på klassåterträff var ingen av de gamla klasskamraterna förvånade. De påminde henne om att hon redan i skolan gärna tog på sig ledarrollen, bland annat som elevrådsordförande.

Dubbla ersättningar

Övergången från Internationella Rädda Barnen till Sida har i efterhand fått viss medieuppmärksamhet. Det kom förra året fram att Charlotte Petri Gornitzka tog emot avgångsvederlag från Rädda Barnen samtidigt som hon fick lön från Sida. Hon påpekar att hon aldrig hållit de dubbla ersättningarna hemliga, men att hon undvikit att tala med media om det, då hon menar att frågor om löner i biståndsbranschen kan få eget liv och överskugga själva biståndsverksamheten.

– Jag har lagt det bakom mig, för det är så extremt viktigt att det inte får bli större än det vi jobbar för. Jag har en bra lön, som ska jämföras med andra myndighetschefer, men jag är medveten om vilken sektor jag jobbar för och förstår att det här är en fråga som alla aldrig kommer vara överens om.

Tuffa beslut

Att vara överens om att vara överens återkommer Charlotte Petri Gornitzka till. I ett par av OmVärldens tidigare lördagsintervjuer framgår det att några chefer för svenska biståndsorganisationer inte alltid varit nöjda med Sidas beslut. Så är det ibland, menar hon. Det är en del av hennes jobb att leda myndigheten Sida, att ibland fatta tuffa beslut.

Hon skrattar gott åt en annan lördagsintervju, med rubriken "Vår roll är att hålla Sida ansvarigt".

– Det tycker jag är så roligt, för vi håller ju även dem ansvariga.

Men Charlotte Petri Gornitzka är också ödmjuk och förklarar innan hon springer på nästa möte att hon också lärt sig av en del processer som följt på tuffa beslut. Visserligen, anser hon att det brukar komma något gott ur att gå i klinch, men det går också att förbereda svåra beslut bättre för att minska dramatiken kring dem.

Text: Erik Halkjaer