Go to main navigation
Yves-Leterme.jpg

Foto: Marlene Magnussen

LÖRDAGSINTERVJUN

”Det saknades en ledare som kunde fatta beslut”

Få biståndsorganisationer i Sverige har på senare år varit utsatta för så mycket kritik som det mellanstatliga demokratiinstitutet Idea. Orsakerna har varit brist på ägarskap och att medlemsstaterna inte agerade. Det menar den före detta belgiska premiärministern Yves Leterme, som för ett år sen tillträdde som ny generalsekreterare.

Det är en medievan politiker som möter upp på kullerstensgatorna i Gamla Stan, ett stenkast både från sin egen bostad och kontoret. Att öppenhet och tydlighet ligger honom varmt om hjärtat framgår direkt.

– Utan att låta arrogant, men jag har långt mer erfarenhet av att hantera både stora och små internationella institutioner, mellanstatliga och enskilda organisationer än vilken svensk journalist eller politiker som helst. I Bryssel är det tjockt av dem. Stora som NATO och EU och flera små organisationer med representationskontor. Det kommer på daglig basis ut mediestories om utgiftsfrågor. Den enda lösningen är att vara så transparent som möjligt. Strömsborg är en ö, men de av era läsare som är intresserade kan komma och titta på våra siffror.

Rekryterades för att städa upp

Enligt Yves Leterme själv rekryterades han till demokratiinstitutet Idea på grund av sina meriter inom revision, transparens och på att få ordning på siffror. Fast till en början var han förvånad att han över huvud taget erbjöds jobbet.

– När jag såg listan på kandidater var jag säker på att jag inte hade en chans eftersom de andra hade någon form av koppling till institutionen. Och jag hade precis skrivit på ett nytt kontrakt med OECD där jag jobbade. Men jag fick jobbet och OECD var förstående och släppte mig.

När Yves Leterme kom till Stockholm för intervjun till chefsjobbet på Idea var det första gången han gick på en jobbintervju sedan 1991. Då var han 31 år och sökte jobb inom EU. När han kom till Stockholm en snöig söndag i mars 2014 var han 53 år.

Engagerade sig politisk i tonåren

Han engagerade sig politiskt redan i tonåren, ville studera statskunskap, men följde sina föräldrars råd och läste juridik. Trots att han var dålig i matematik kom han att intressera sig för siffror och budgetarbete. Ett av hans första jobb var på Belgiens revisionsrätt.

Den politiska karriären gick snabbt. Så snabbt att han tog jobbet på EU bara för att han själv tyckte han var för ung för tunga politiska uppdrag. Sedan han lockats tillbaka har han under 22-23 år innehaft i stort sett varenda politisk post som går att ha i Belgien, från kommunnivå till premiärminister.

Hans mandatperioder som premiärminister har varit märkta av kriser, först inom banksektorn och sen institutionellt på regeringsnivå. I december 2011 tackade han för sig och flyttade till Paris för att arbeta som vice generalsekreterare på OECD.

Han har än idag kvar en lägenhet i Paris och återvänder regelbundet. Han säger sig gilla staden och kunna gå på gatan utan att bli igenkänd hela tiden, som i Belgien. I Stockholm vet inte heller många vem han är. Vid uteserveringen i Gamla Stan stannar ingen och vill ta kort med den tidigare premiärministern.

Skandalomsusad organisation

Både hans arbetsplats och företrädare har fått desto mer uppmärksamhet, inte minst på grund av höga löner, konsultarvoden, kontorskostnader och förmåner. Själv förklarar Yves Leterme utan omsvep att han på egen hand betalar hyran på 17 900 kr för sin lägenhet i Gamla Stan och att han gick ner 4 000 euro i lön när han kom till Idea.

Som OmVärlden tidigare avslöjat fick den tidigare chefen Vidar Helgesen 15 000 kr i månaden för att kunna betala sina bostadslån och amorteringar. Likaså har OmVärlden skrivit om arvoden på 10 000 – 35 000 kr per dag till konsulter som fått sina uppdrag utan upphandling.

Även om solen sken över Stockholms ström den där dagen i juni när Yves Leterme började sitt nya jobb var stämningen inne på kontoret frostig. Han beskriver läget som instabilt och att det rådde brist på förtroende bland medarbetarna.

– Det saknades en ledare som kunde fatta beslut, sätta en strategi och ge institutionen självförtroende igen. Joan Sawe som varit tillförordnad chef hade inlett en ambitiös process med mer kontroll och transparens kring pengarna. Det var brutalt för institutionen, men jag tror ändå att de flesta av reglerna var rätt.

Vad var det som hade lett fram till den då rådande situationen?

– Det handlade om att vissa regler inte hade införts. Det saknades ägarskap. Medlemsstaterna måste också agera som medlemsstater och vara aktiva i ledarskapet. Att betala av min företrädares bostadslån var en bro för mycket, men sådana förmåner har vid något tillfälle godkänts av medlemsstaterna.

Så sent som i somras pekades Yves Leterme själv ut för att betala ut för höga konsultarvoden och kontraktera tidigare bekanta och anställda. Det var Ideas tidigare kommunikationschef Susan Wood som talat med tidningen Dagens Nyheter.

Enligt Yves Leterme sades Susan Wood upp när hennes provanställning var slut.

– Det var säkert frustrerande för henne. Hon hittade en journalist hon kunde tala med.

Vad det gäller anklagelserna påpekar han att han genom åren arbetat med 200-300 personer, varav de flesta har goda kvalifikationer. När han fick nytt jobb hörde många av dem av sig. Ett par av dem har fått uppdrag av Idea, men då efter att ha deltagit i "våra öppna rekryteringsprocedurer".

Sänker lönerna

– Vi har tillsammans med medlemsstaterna sett över lönenivåer och löneskalan. Vårt mål är att vara attraktiva, men inte att leda eller pusha uppåt lönerna eller förmånerna. De ligger under FN-standard. Även när det gäller konsulter har vi sett över reglerna och jobbar hårdare med våra utgifter för att sänka kostnaderna. Vi har stärkt både den interna och externa revisionen, och har förstärkt den revisionskommitté som medlemsländerna tillsätter.

Till följd av de många skandaler som omgärdat Idea lämnade Danmark organisationen. Yves Leterme tycker det är synd, eftersom Danmark varit en trogen medlemsstat och givare sedan 1995, men beskedet han fick så sent som förra året var att det i dagsläget inte är aktuellt att se över beslutet.

Enligt Yves Leterme har sex-sju länder, däribland Brasilien, visat intresse av att bli medlemmar i Idea. Även relationerna med Sverige, som är den största givaren och dessutom står för kostnaderna för kontoret på Strömsborg, har blivit bättre.

– Sverige har nyligen beslutat om fortsatt stöd till Idea. Tillsammans med statssekreterare Ulrika Modéer har vi satt upp en metod för dialog där vi regelbundet presenterar hur vi använder de pengar som inte är knutna till specifika landprogram, och Sverige kan vara med och påverka detta. Vi gör samma sak med Norge och ska försöka hitta en liknande lösning med Holland.

Utvecklingspolitik utan egenintressen

Överlag tycks Yves Leterme vara imponerad över svenska utvecklingspolitik. Framför allt att den är baserad på tydliga värderingar och inte döljer sig bakom geopolitiska eller ekonomiska agendor. Som exempel lyfter han Belgien och Frankrike som båda bär med sig sina koloniala arv i utvecklingspolitiken eller de permanenta medlemmarna av FN:s säkerhetsråd som alla lägger egna intressen bakom varje beslut.

– Självklart finns det egna intressen även i Sverige, men inte alls på samma sätt. Den svenska utvecklingspolitiken lever konsekvent efter sina värderingar. Sverige är också viktigt för den internationella debatten. På OECD-nivå är det tydligt att det är Sverige och Norge som gör skillnad i hur utvecklingspolitiken ska utformas.

Mindre imponerad är den tidigare premiärministern av svensk fotboll. Visserligen håller han svenska spelare som Pär Zetterberg och Fredrik Stenman högt. Både har de spelat i den högsta belgiska ligan, men trots att Yves Leterme själv spelat och är djupt engagerad i belgisk fotboll har han hittills inte kommit iväg för att se enda match i Stockholm.

– Inte än, men jag ska, säger han innan han promenerar tillbaka till kontoret.

Erik Halkjaer