Go to main navigation
lordag.jpg

Foto: Erik Halkjaer

lördagsintervjun

”Miljoner flyktingar är en kris, inte ett par 100 000”

Hon har själv flytt för livet, upplevt flyktingmottagande i Europa och sedan kämpat för sitt lands frihet och leder idag en av världens största biståndsorganisationer, Oxfam International. När OmVärlden mötte Winnie Byanyima i Stockholm var hon kritisk till hur både Sverige och Europa agerar i flyktingfrågan.

Det ekar tomt i korridorerna på Sida, utanför fönstrena har decembermörkret från Gärdet krupit tätt inpå, men längst in i ett konferensrum sitter en av biståndsvärldens makthavare, Winifred, eller Winnie som hon vill bli kallad, Byanyima. Sedan två år tillbaka chef för Oxfam International, en biståndsorganisation med 17 nationella föreningar verksamma i 94 länder.

Kritisk mot Sverige

Det har bara gått en dag sedan statsminister Stefan Löfven förklarade för svenska folket att Sverige behöver andrum, att vi inte kan ta emot fler flyktingar. Winnie Byanyima är inte imponerad. Hon förstår inte hur Sverige kan strama åt sitt flyktingmottagande på grund av att standarden på mottagandet riskerar att minska.

– Jag är ledsen, men det håller inte. Titta på de länder som tar emot flest flyktingar från Syrien idag. Deras förhållandevis redan låga standard blir ännu lägre när de tar emot de här människorna. Bara för att människor redan är fattiga, kan man inte lägga större bördor på dem. De här länderna offrar sig. Deras skolor är överfulla. Om det var 30 barn i varje klass tidigare är det idag kanske 80. Det är en förlust för barnen och deras föräldrar. Sjukhusen är överfulla. Den offentliga sektorn i de här länderna klarar inte mer.

Enligt Winnie Byanyima är det enkelt. Om människors liv är i fara, då hjälper man dem, även om det kanske kostar på. För det kostar aldrig lika mycket som för dem som flyr.

Flydde med 300 dollar på fickan

Det var 1970-tal och diktatorn Idi Amin styrde Uganda med järnhand när Winnie Byanyima själv flydde för livet. Hon kom till Storbritannien med 300 dollar på fickan. Hon fick ett flyktingstipendium och utbildade sig till ingenjör vid universitet i Manchester.

– Jag tittade aldrig bakåt. Men om jag inte hade blivit accepterad, om de sagt att det inte fanns plats som de säger till syrierna idag, skulle jag inte sitta här idag. Därför är flyktingfrågan verkligen något som rör vid mitt hjärta.

Efter en ingenjörsexamen deltog Winnie Byanyima i det ugandiska befrielsekriget på 1980-talet och hade sedan under många år flera politiska och diplomatiska uppdrag i landet.

Hitta sätt att ta emot flyktingar

Uganda är, som OmVärlden rapporterat om, idag en stor flyktingmottagare. Enligt Winnie Byanyima är Ugandas generositet mot människor på flykt inget konstigt. Många ugandier har själva varit på flykt, liksom många andra människor i flera länder i Afrika.

– Man hittar sätt att ta emot flyktingarna. Det är något som vi har med oss kulturellt, att man delar med sig med människor i nöd.

Själv återkommer Oxfamchefen till Syriens grannländer och lyfter Libanon, som tagit emot ett antal syriska flyktingar som motsvarar en fjärdedel av landets befolkning.

– Det för mig är en kris, inte de här några 100 000 som kommit till Europa. Ursäkta mig, men jag kanske inte blir populär här, men vi måste ju få jämföra.

Ta vårt ansvar

Vi i Europa måste också, enligt Winnie Byianyima ta vårt ansvar och leva upp till våra löften om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna. Hon understryker hur viktigt det är att EU:s medlemsländer hittar andra resurser än biståndspengar för att finansiera flyktingmottagande i sina egna länder.

Att pengar för flyktingmottagande tas ur biståndsbudgeten är fel väg att gå, menar Oxfamchefen. Både EU och EU-länderna har lovat att ge 0,7 procent av BNI i bistånd, men når i genomsnitt bara till 0,42. Winnie Byanyima lyfter här Sverige, som trots allt varit ledande med 1 procent bistånd av BNI. Hon hoppas att Sverige behåller sin höga ambitionsnivå, utan att ta mer pengar till flyktingmottagande.

Följer klimattoppmötet noga

På Oxfam följer man de pågående förhandlingarna på FN:s klimattoppmöte i Paris, COP21, mycket noga.

– Vi har satt upp fem punkter som vi utgår från när vi avgör om mötet blir en framgång eller inte för de fattiga. För det första krävs det pengar på bordet så att de som drabbas av klimatförändringarna kan anpassa sig, och stryk under "nya och additionella medel", säger Winnie Byanyima.

Med nya och additionella medel menar Oxfam och Winnie Byanyima extra pengar, utöver redan utlovade biståndspengar. De fyra andra punkterna handlar om ett långsiktigt mål att fasa ut alla fossila energikällor, att komma fram till ett bindande avtal som alla länder måste leva upp till och om att genomföra återkommande utvärderingar för att se hur långt alla länder nått.

Ersätta drabbade länder

Sist, men inte minst, vill man på Oxfam att det bindande avtalet i Paris genomsyras av skrivelser som tar hänsyn till mänskliga rättigheter och jämställdhet. Avtalet bör även innehålla en text om hur de länder som drabbas av klimatförändringarna kan ersättas, alltså utöver de pengar som skjuts till för anpassning till förändringarna.

De tuffa målsättningarna till trots är Winnie Byanyima optimist. Hon säger sig se växande ambitioner och en större vilja bland flera länders regeringar. Frågan är om det räcker.

Vis av erfarenheterna från både FN:s stora konferens för utvecklingsfinansiering i Addis Abeba och toppmötet i New York om de nya hållbara utvecklingsmålen är Winnie Byanyimas känslor inför framtiden delade. Hon ser höga ambitioner och en utvecklingsagenda som inkluderar fler aktörer än bara regeringar, men ifrågasätter flera aktörers vilja att verkligen finna de resurser som kommer krävas för att uppnå agendan.

Tar de fattigas parti

Winnie Byanyima är besviken på att världens rika länder inte lyssnade på utvecklingsländerna i Addis Abeba när det gäller frågan om att stoppa skatteflykt. Själv tar hon gärna de fattigas parti.

– På Oxfam kompromissar vi inte med vår röst om fattigdom och orättvisa, och är tydliga med våra värderingar. Vi är närvarande och visar solidaritet med de människor vi jobbar med, genom att stå tillsammans med dem där det händer. Det ger oss också trovärdighet.

Makt kommer med ansvar

Just trovärdigheten och närvaron bland de människor de stödjer, tror Winnie Byanyima också legat till grund för att organisationen fått den status den fått. Det är ingen slump att hon är i Sverige inbjuden av drottning Silvia för att delta på Global Child Forum. Efter intervjun ska hon på middag på slottet.

– Ja, vi har makt på Oxfam, men den makten kommer med ett ansvar. Vi är medvetna om den och behandlar den med försiktighet, säger Winnie Byanyima innan hon kilar ut till taxin i vintermörkret.

Oxfam finns sedan något år tillbaka även etablerat i Sverige.

Text: Erik Halkjaer