Go to main navigation
Christine von Sydow, Action Aid

Foto: Felipe Morales

INTERVJU

“Sida måste lyssna på småjordbrukarna”

Christine von Sydow, generalsekreterare på Action Aid, bytte från Sida och Finansdepartementet för att arbeta närmare de allra fattigaste och mest utsatta. Hon tycker att Sida stött det svenska företaget EcoEnergys sockerrörsprojekt i Tanzania på svaga grunder och att regeringen måste låta Politik för Global Utveckling (PGU) genomsyra all politik.

Kommunikation och delaktighet är de ord som Christine von Sydow återkommer till under vårt samtal på ett välfyllt lunchställe på Södermalm i Stockholm, vilket inte är så märkligt eftersom hon också arbetat flera år som strategisk kommunikatör.

– Att sätta munkavel på civilsamhällets organisationer och krympa verksamheten, är något vi upplever överallt. I Tanzania har det ännu inte gått så långt att Action Aid måste lämna landet, men vi har haft svårt att få tillträde till Bagamyodistriktet och träffa de som bor där, säger Christine von Sydow, som också menar att de försökt föra en dialog med EcoEnergy och tanzaniska regeringen om sin rapports metodval.

OmVärlden har tidigare skrivit om EcoEnergys sockerrörsprojekt i Tanzania, senast för några veckor sedan då Sida meddelade att de drar sig ur om inte bolaget hittat några privata investerare före 30 april.

– Vi är förvånade att Sida, som i normalfallet delar våra grundvärderingar, inte insett att man måste lyssna på småjordbrukarna, särskilt kvinnorna som inte inkluderats i processen över huvud taget. Det är ett komplicerat projekt och kan kanske skapa nya jobb. Men i alla större projekt, även här i Sverige, måste alla berörda känna att de fått tillräcklig information. Ingen skall luras in i skuldfällor.

Action Aid menar att de små jordbrukarna inte förstått riskerna med att låna de belopp som de skulle tvingas till och inte heller förstått de konsekvenser en sådan skuld skulle kunna få för deras familjer.

– Det här handlar om landgrabbing, som ökat inte bara i Afrika utan också i Asien, och som vi därför valt att fokusera på. Våra andra utvalda arbetsområden är säkra städer, globala skatter och inhemsk resursmobilisering.

Kvinnors rättigheter genomsyrar i sin tur alla projekt. Christine von Sydow menar att städerna egentligen öppnar fantastiska möjligheter för kvinnor att arbeta och vara självständiga, men att osäkerheten i stället tvingar dem att hålla sig inomhus och gifta sig tidigt.

Resurser är det som krävs för att få tillstånd en global utveckling där vissa länder inte fastnar för evigt i biståndsberoende. Hon påpekar att Action Aid därför jobbar för att pengar ska komma in och sedan användas till rätt saker.

– Jag tycker det finns delar i svensk utvecklingspolitik som är väldigt bra, som Politik för Global Utveckling (PGU), men problemet är att den inte genomförs. Detta är inte bara en fråga för biståndsministern utan jag önskar att statsministern, och inte minst Finansdepartementet, ska förhandla fram beslut som inte missgynnar fattiga människor utan som främjar global utveckling.

Action Aid är en rörelse med självständiga enheter i 45 länder, från Sverige och Storbritannien till Haiti, Zambia och Bangladesh. Projekten är lokalt förankrade och de människor som drabbas hårdast kan vara med och driva sina egna frågor, menar Christine von Sydow. Detta var främsta anledningen till att hon sökte sig till organisationen, som kändes spännande och dynamisk.

– En stor del av Action Aids budget kommer från våra månadsgivare och faddrar. Vi har också försäljning av enskilda gåvor som alltid tillverkas eller köps lokalt för att möta de behov som finns på plats. För att stödja kvinnogrupper i Moçambique har vi till exempel sålt kycklingar medan det i Ghana har varit skolflickor som behövt egna cyklar för att slippa lifta med pojkar som krävt att de betalar för tjänsten.

Action Aid får även bidrag från Forum Syd, Radiohjälpen och Postkodlotteriet. Sedan i mars får Action Aids givare dra av sina gåvor på skatten, om de skänker mer än 200 kr i månaden eller minst 2 000 kr per år. Beslutet får dock troligen ingen effekt eftersom regeringen i sin vårproposition föreslagit att avdragsrätten ska slopas. Christine von Sydow tror att beslutet innebär att många organisationer får färre medel att använda till sina verksamheter.

– Framför allt tycker jag det är tråkigt att regeringen inte värdesätter det arbete som görs av ideella organisationer. Jag tycker det är positivt att människor själva kan välja att göra lite mer varje månad än att bara betala skatt. Det blir ett slags direkt engagemang som samhället mår bra av.

Innan vi fortsätter uppför kullerstenarna mot Mosebacke berättar Christine von Sydow att när hon började som generalsekreterare för snart tre år sedan kände hon att det var viktigt att hitta nya sätt att engagera ungdomar i Sverige. Hon sneglade mot Danmark där Action Aid sedan några år tillbaka utbildar volontärer, något som nu hon också infört i Sverige.