Go to main navigation
Ulrika Årehed Kågström

Foto: Felipe Morales

Lördagsintervjun

"Sverige kan satsa mer på att förebygga katastrofer"

I helgen firar Svenska Röda Korset 150-år. Man slår på stort och syns med ambulanser och ebolaklinik på Skansen. Ulrika Årehed Kågström, som varit generalsekreterare sedan den stora förskingringsskandalen på organisationen, blickar framåt. Hon hämtar kraft i organisationens grundprinciper och tycker att det svenska utvecklingsbiståndet borde genomsyras mer av katastrofförebyggande insatser.

– Medmänsklighet, frivilligt engagemang och handlingskraft står i fokus när vi firar vårt 150 års jubileum. Bottnar vi i vår grund som en neutral och opartisk kraft är det enklare att agera och se hur vi ska ta oss an dagens humanitära utmaningar både i Sverige och globalt, säger Ulrika Årehed Kågström när vi ses på ett kafé bortom Mariatorget, på Södermalm i Stockholm.

Under tre dagar visas på Skansen ett axplock av Svenska Röda Korsets arbete sedan starten, ofta med fokus på sjukvård och hjälp till människor på flykt. Organisationen var först med att utbilda sjuksköterskor och att erbjuda ambulanssjukvård, skoltandvård och hemtjänst. Under jubileet kan besökarna lära sig första hjälpen och besöka en ebolaklinik. Det går även att spela rollspel om att vara flykting. Mellan de röda stugorna står en vit buss parkerad. Med den hjälptes koncentrationslägerfångar till Sverige.

– Många av de välfärdstjänster vi i dag betraktar som självklara har initierats av Röda Korset. På 1980-talet startade vi även vård för tortyr- och krigsskadade och vi började arbeta med hiv-tester och aidssjuka.

Under hela jubileumsåret finns även 150 röda soffor placerade runtom i landet. De symboliserar medmänsklighet och det mod som många rödakorsare visat genom åren. De ska även ge plats för möten och fungera som möjlighet att rekrytera fler frivilliga.

– Det handlar om vår tilltro till människors vilja och kapacitet att hjälpa varandra. Den som hjälper i dag kan själv behöva hjälp i morgon, och tvärtom. Utan våra 30 000 volontärer skulle vi inte kunna göra någonting.

Det var 2009 som det uppdagades att Svenska Röda Korsets dåvarande kommunikationschef Johan af Donner förskingrat 7,7 miljoner kronor från organisationen. Ulrika Årehed-Kågström hade då varit vice generalsekreterare sedan 2006. Året därpå tillträdde hon, som första kvinna någonsin, posten som generalsekreterare.

Ökat förtroende

Hon konstaterar att under sin tid som generalsekreterare har det viktigaste för henne varit att stärka organisationens anställda och frivilliga. Förtroendet för organisationen sjönk dramatiskt efter förskingringshärvan, men Ulrika Årehed-Kågström menar att siffrorna idag är lika höga som tidigare. Hon säger också att allt fler vill arbeta ideellt eller bli månadsgivare. Men hon är väl medveten om att förtroendet för Röda Korset förmodligen är skörare än för andra organisationer.

– Att gå tillbaka till grundvärderingarna är också viktigt i en tid när vi ser ökade sociala klyftor i Sverige och fler humanitära kriser i världen än någonsin.

Ulrika Årehed Kågström förtydligar att den viktigaste hjälpen vid kriser och katastrofer finnas i lokalsamhället. När jordbävningskatastrofen drabbade Nepal för en vecka sedan fanns 3 000 volontärer och lokalanställda som Svenska Röda Korset varit med att utbilda på plats. De var utbildade i första hjälpen, hur man skaffar fram vatten och tillfälliga skydd samt hur man efterforskar familjemedlemmar.

– Det är emellertid lättare att få resurser när en katastrof inträffar än innan, både från privata givare och institutioner. Detta trots att alla vet att en satsning på att förebygga katastrofer ger mångdubbelt igen. Jag tycker att Sverige skulle kunna satsa ännu mer på att minska riskerna för katastrofer och förtydliga kopplingen mellan humanitära insatser och utvecklingsbistånd.

I början av året reste Ulrika Årehed Kågström i Syrien, Irak och Libanon för att uppleva situationen för befolkningen, flyktingarna och kollegorna på plats. Hon ville även skapa sig en uppfattning om Röda Korsets och Röda Halvmånens insatser, vad som kan förbättras på marken men även inom vilka områden rörelsen kan trycka på politiskt.

– Osannolikt nog är det merparten av Röda Korset och Röda Halvmånens arbete i Syrien som fungerar. Men samtidigt har ett femtiotal av mina kollegor dödats i regelrätta attacker. Jag träffade en läkare som träffats av två skott. Det berörde mig djupt att sjukvårdare inte är skyddade.

Behov av humanitära visum

De återkommande flyktingkatastroferna på Medelhavet är ett annat område där hon vill bidra till att minska mänskligt lidande. Något hon gärna ser att regeringen prövar är humanitära visum.

– Jag kan också se utmaningen om länder skulle införa humanitära visum på sina ambassader. Men vi måste pröva oss fram och Sverige kan gå före och trycka på för att tillsammans med övriga EU-länder hitta modeller för hur vi ska hantera situationen. Vi kan inte fortsätta bygga murar. Det är förfärligt.

När vi rundar av samtalet lutar sig en man över bordet och säger att han måste få tacka Ulrika Årehed Kågström för hennes fantastiska insatser. Det visar sig att han arbetar för Läkare utan gränser och i dagarna åker till Irak.

– Tack, och jag såg vilket fantastiskt jobb ni gör i Irak när jag var där, säger Ulrika Årehed Kågström, skrattar och påminner om hur positivt det är med spontana möten med engagerade människor.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson