Anna-Karin Johansson är ny generalsekreterare för RFSU.

Anna-Karin Johansson är ny generalsekreterare för RFSU.

Anna-Karin Johansson: ”Jag hoppas det svenska biståndet fortsätter vara en motvikt”

Anna-Karin Johansson har jobbat som chef i tjugo år, kommer senast från Svenska Afghanistankommittén och är RFSU:s nya generalsekreterare.

Publicerad:

Anna-Karin Johanssons intresse för internationella frågor går långt tillbaka. Hon började sin bana som journalist och åkte i mitten på 1980-talet till Tanzania.

– Då var Tanzania ett isolerat land drabbat av både ekonomiska och politiska problem, mitt uppdrag handlade om att skriva om småföretagande och jag fick snabbt en bild av människors livsvillkor.

Det spädde på intresset och efter studier i internationella relationer fick Anna-Karin Johansson jobb på Dagens nyheters utrikesredaktion. Hon har även arbetat bland annat på Sida, på regeringskansliet, med att starta upp Forum för levande historia och för diskrimineringsombudsmannen. Den röda tråden i samlingen erfarenheter beskriver Anna-Karin Johansson som mänskliga rättigheter, både nationellt och internationellt.

Senast kommer Anna-Karin Johansson från tjänsten som generalsekreterare på Svenska Afghanistankommittén.

– Jag trivdes väldigt bra och är tacksam över att ha fått möjlighet att få ha sett ett land som Afghanistan inifrån på det sättet.

I en intervju i OmVärlden 2015 pratar Anna-Karin Johansson en del om bilden av Afghanistan, att vi ofta blir matade med bilden av ett konflikthärjat land men att det är viktigt att skildra en annan sida också.

– Visst finns extrem fattigdom och våld – men det är också ett land med så många människor som arbetar för att förbättra och förändra situationen.

– Barnmorskorna i Afghanistan till exempel – de jobbar ofta långt ute på landsbygden med många stora risker, i områden där det råder stor tabu kring kvinnors sexualitet för att ge kvinnor den vård de behöver. Möten med dessa, ofta unga, barnmorskor har lämnat avtryck – deras allvar och starka yrkesidentitet och med visionen att ge trygghet i en känslig tid.

Istället för att arbeta specifikt med och mot ett land innebär tjänsten på RFSU ett mer renodlat perspektiv kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Hur ser du på läget i världen och de krafter som motarbetar SRHR?

– Ja, både nationellt och internationellt ser vi ett motstånd mot till exempel abort, brist på sexualundervisning, mycket vad gäller SRHR är fortfarande tabu. Vi får se vilket inflytande Sverigedemokraterna får i höst – om de får andra med sig så blir RFSU en än mer viktig motståndskraft.

Vilken roll kan biståndet ha i de här frågorna?

– Biståndet spelar en väldigt viktig roll, särskilt med tanke på Trump och gag rule som har slagit hårt mot många organisationers möjlighet att utföra sitt arbete. Jag hoppas det svenska biståndet fortsätter vara en motvikt, oavsett regering.

Vad driver och inspirerar dig i ditt arbete?

– Drivkraften kommer från att få vara med och bidra till förändring och skapa bättre livsvillkor för människor runt om i världen. Inspirationen får jag dels från de människor jag möter, i Tanzania, Afghanistan eller någon annanstans, som med styrka och envishet ser till att detta blir verklighet, och dels från när man som team lyckas samarbeta och finna nya lösningar.

Louise Gårdemyr

Mer läsning

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill se mer fokus på jämställdhet i biståndsbudgeten.

”En procent av BNI är ett golv inte ett tak”

Vänsterpartiet anser i stort att dagens svenska biståndspolitik är bra och relevant. Men Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson Vänsterpartiet, efterlyser mer fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och additionella klimatsatsningar.