Marie Haga är före detta partiledare och minister i Norge. Nu leder hon arbetet med att bekämpa fattigdom genom jordbruksutveckling, genom FN-fonden IFAD.

Marie Haga är före detta partiledare och minister i Norge. Nu leder hon arbetet med att bekämpa fattigdom genom jordbruksutveckling, genom FN-fonden IFAD.

FN-chefen: ”En matkris i syd kan slå hårt mot resten av världen”

I fem år kämpade hon för att bevara alla världens fröer. Nu kämpar hon mot fattigdom genom jordbruksutveckling. Den tidigare norska ministern, Marie Haga, varnar för hur covid-19 hotar tillgången på mat världen över.

Publicerad:

FN:s fond för jordbruksutveckling, IFAD, satsade tidigare i våras 40 miljoner US dollar på att stödja fattiga bönder världen över i spåren av covid-19. Samtidigt vädjade organisationen till FN:s alla medlemsländer, privata givare och stiftelser om att i sin tur bidra med ytterligare 250 miljoner US dollar till IFAD:s nya fond, Rural Poor Stimulus Facility.

IFAD:s vice ordförande är norskan Marie Haga. Till OmVärlden säger hon att världen visserligen står inför en global livsmedelskris, men den är inte ny på grund av coronapandemin.

— Vi hade ett matsystem i kris redan innan covid-19. Cirka 800 miljoner människor levde under förutsättningar där de inte kunde äta sig mätta varje dag och 30 procent av all mark var redan förbrukad. Så vi stod redan innan krisen avseende covid-19 inför en enorm matkris, säger Marie Haga över telefon från Rom.

Hon tillträdde sin post på IFAD, som vice ordförande med ansvar för externa relationer, i januari i år. Hon är tidigare partiledare för det norska Centerpartiet, har suttit i stortinget, och har genom året varit kultur-, kommun- såväl som olje- och energiminister i Norge. Innan hon gick till IFAD var hon vd för Global Crop Diversity Trust, som arbetar med att bevara den globala mångfalden av grödor, bland annat genom ett sädesvalv på Svalbard.

Även om coronapandemin inte är orsaken till den nuvarande livsmedelskrisen kommer den att spä på en redan allvarlig situation, säger Marie Haga.

— Vi är ängsliga för att vi inte endast står inför en hälsokris, utan även en matkris. Vi måste nu investera i att upprätthålla produktionen för småbönder i de fattigare länderna. Globalt sett så bidrar småbönder med produktionen av nästan 50 procent av matkaloriintaget. Därför är det här en grupp, som ofta blir förbisedd, med en viktig roll för att vi ska ta oss igenom den här situationen.

Som OmVärlden tidigare rapporterat har även andra varnat för ett redan skört livsmedelssystem, som till exempel Tim Lang, professor vid City University i London. Liksom Marie Haga tror han att coronaviruset kommer att ha en stor påverkan på livsmedelsindustrin.

Genom sin nya fond, Rural Poor Stimulus Facility, vill IFAD stötta småbönder med mer resurser för produktion, tillgång till marknader för sälja sina varor samt pengar för finansiella tjänster på landsbygden för att säkerställa att bönderna har tillräcklig likviditet.

Rural Poor Stimulus Facility är främst tänkt att på kort sikt hantera konsekvenserna av covid-19. Därutöver har IFAD fått ställa om stora delar av sin verksamhet för att upprätthålla den utveckling och de framsteg för att stötta småbönder, som organisationen anser att den uppnått de senaste åren.

— Vi har behövt ändra hela det sätt som vi arbetar på. Bland annat måste vi ställa om mycket av programverksamheten. Vi har personal som fått åka hem från 65 av de länderna där vi är verksamma och det påverkar såklart vårt arbete i dessa områden. Vi måste kunna leverera även i situationen med covid-19. Vi arbetar tätt med våra partners och ser över hur vi kan arbeta trots det begränsningar som införs i de länder där vi är verksamma.

Marie Haga ser flera utmaningar med att uppfylla de målsättningar som världens länder satt upp för att hantera covid-19, samtidigt som världen ska hantera de konsekvenser som följer efter pandemin. Hon säger att flera fokusområden måste hanteras parallellt.

— Vårt huvudproblem är att de flesta insatser just nu riktas mot att lösa de hälsorisker som uppstår i samband med covid-19. Detta är såklart nödvändigt och är något som vi har full förståelse för, men vi måste parallellt arbeta med att upprätthålla matproduktionen. Jag är rädd för att vi kommer att ta oss ur denna kris, men inse att vi istället står inför en massiv matkris.

En livsmedelskris i de sydligare länderna skulle kunna få allvarliga konsekvenser även för oss i Norden, menar Marie Haga.

— En matkris i syd skulle påverka resten av världen också, med social oro, instabilitet, ökad extremism och stor press på migration. Det är av stor vikt att inte bortse från den matkris som utvecklas i andra delar av världen än vår egen.

Vilka kommer bli de största utmaningar för IFAD kopplat till covid-19?

— Det är kort och gott att säkerställa att mat blir producerad. Klimatkrisen är inte över och nu pågår en debatt kring hur covid-19 kommer att påverka klimatet. Men de sydliga länder som producerar mat bär redan konsekvenserna av klimatkrisen. Covid-19 bidrar till att förstärka de klimatutmaningar som vi redan stod inför. Det är viktigt att vi har förståelse för det och förbereder oss inför detta.

Hur ska IFAD motverka den slags korruption och landgrabbing som organisationen anklagats för tidigare?

— Vi arbetar långsiktigt med rättighetsfrågor kring just småbönders tillgång till mark, tillgång till utbildning och tillgång till kapital. Det finns ingen quick fix för att säkerställa att detta upprätthålls. Det är svårt att ge direkt stöd till småbönder i alla delar av vår verksamhet och då måste man gå via mellanhänder. Vi gör det vi kan för att skapa förståelse för hur viktiga dessa småbönder är. Det gör vi genom direktstöd, men även genom politisk dialog i de länder där vi är aktiva.

På vilket sätt kommer konsekvenserna av covid-19 påverka möjligheten att uppnå de globala målen för hållbar utveckling?

— Vi ligger redan långt efter schemat, inte minst när det gäller globala målen nummer ett och två gällande fattigdom och hunger. Det är såklart en motgång, men jag tänker att vi nu har en möjlighet att starta om ekonomin på ett mer hållbart sätt, både socialt och hållbart. Nu behöver vi politiker som tänker stort och långsiktigt för att kunna uppnå en mer hållbar global ekonomi.

Marie Haga tvingades lämnade den norska politiken under skandalartade former 2008, efter anklagelser om svartbygge och att olagligt ha hyrt ut en sommarstuga. Hon hade då varit aktiv i politiken sedan 1999. Hon tillträdde posten som vd för Global Crop Diversity Trust 2013.

Anna Sundstedt

Mer läsning

Vaccinering mot covid-19 i USA.

Avsnitt 125: Vaccin till alla

Trots stora vetenskapliga framgångar med att få fram vaccin mot covid-19 råder en kraftig global snedfördelning mellan vilka som får vaccinet. Gäster i OmVärldens sommarpodd är Stefan Swartling Peterson, professor i global hälsa, och Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser.