Louise Burenby är Sveriges ungdomsrepresentant i FN. Hon ska representera Sveriges unga i FN:s generalförsamling.

Louise Burenby är Sveriges ungdomsrepresentant i FN. Hon ska representera Sveriges unga i FN:s generalförsamling.

"Jag kan påverka FN genom att höja min röst"

Louise Burenby har blivit utvald till att representera Sveriges unga i FN. Hon har ett gediget engagemang i ungdomsrörelsen och brinner för frågor som rör mänskliga rättigheter.

Publicerad:

När FN:s generalförsamling öppnar idag skulle Louise Burenby varit på plats. Hon skulle varit i FN-högkvarteret i New York i två veckor, deltagit i förhandlingar och hållit tal i generalförsamlingen men på grund av covid-19-pandemin sker nu allt digitalt.

– Så tyvärr ser det nu ut som att min roll mest kommer handla om att lyssna och rapportera vad som händer, säger hon till OmVärlden.

Hur blir man nominerad till ungdomsrepresentant i FN?

– För att kunna söka FN-uppdraget måste man ha ett gediget engagemang i ungdomsrörelsen och komma från det unga civilsamhället. En organisation beslutar om den vill lyfta en person till att representera unga på en högre politisk instans. Organisationen måste tillhöra paraplyorganisationen LSU, som samlar den svenska ungdomsrörelsen. Samtidigt måste den personen söka uppdragen och genomgå en ansökningsprocess som LSU håller i, säger Louise Burenby.

Själv blev hon nominerad av ungdomsorganisationen Tamam där hon också arbetat. Hon är uppvuxen i Tranås, men flyttade till Lund 2014 för att studera mänskliga rättigheter på Lunds Universitet. Där kom hon i kontakt med Tamam.

– Tamam arbetar med att öka ungas samhällsengagemang där ungdomar med olika bakgrunder och erfarenheter får möjligheten att engagera sig i civilsamhället. Jag har precis avslutat min anställning och läser nu en master i Public Health, säger Louise Burenby.

På grund av pandemin har LSU beslutat att förlänga hennes uppdrag som ungdomsrepresenant i ett år, under 2021. Det innebär att hon representerar Sveriges unga även nästa år, tillsammans med ytterligare en kandidat.

Vad tror du att du kan uträtta i FN?

– Jag har lärt mig otroligt mycket i mitt engagemang med ungdomar och vill lyfta den erfarenheten och de olika perspektiven vidare till en högre instans. Jag vill visa ungdomar att det finns goda möjligheter att påverka i samhället och att det finns forum där ungdomar blir lyssnade på. Man kan påverka som ung.

Samtidigt säger Louise Burenby att hon hade velat göra mer under året, men att det varit svårt på grund av pandemin.

Hur tror du att inställda möten och konferenser påverkar FNs arbete?

– I hög utsträckning och på många olika sätt. Det finns inte rutiner för så här många digitaliserade forum och det drabbar absolut civilsamhället och ungdomsrepresentanter då vi inte står högst på listan över vilka som ska representera samhället. Vår chans att delta och ge våra perspektiv, vilka är fundamentalt viktiga, förloras tyvärr.

Hur tror du att du som ungdom kan påverka i din roll?

– Jag kan påverka genom att höja min röst i de här forumen och berätta det jag har med mig från gräsrotsrörelsen. Också att visa på den kraft och kompetens som finns hos unga och att vi är en del av lösningen och inte en del av ett problem. Jag jobbar inte inom FN, vilket gör att jag kan ta en progressivare roll, någonting FN även efterfrågar.

Hur kan vi involvera fler unga i samhället i arbetet med de globala målen?

– Jätteviktig fråga. Jag tror att välja representanter från en gräsrotsorganisation är ett väldigt bra sätt att börja på. Då har vi en person med en fot i faktisk verksamhet som träffar unga personer och som för vidare det till högre instanser. Sedan tycker jag att det ibland läggs ett orimligt ansvar på ungdomsrörelsen att sprida kunskap och ta ansvar för samhällets behov. De globala målen måste implementeras i strukturer, i institutioner och på flera olika plan. Vi måste fråga oss vad som är ungas, skolans och vuxnas ansvar.

Tycker du att unga får ta tillräckligt med plats idag?

– Nej, det där måste man hela tiden bli bättre på och jobba mer för. Att ge unga makt betyder att vi ger unga goda förutsättningar att lära sig, engagera sig i samhället och vara en del av samhällsutvecklingen. Det är viktigt att ge unga det självförtroendet och en känsla av tillhörighet och engagemang. Det börjar redan i elevråden. Vi måste göra föreningslivet och samhällsengagemanget mycket mer tillgängligt för alla. Annars kommer vi bara öka skillnaden mellan vilka som kan engagera sig i samhället och vilka som får makt i förlängningen. Det var lätt för mig som är född och uppvuxen i Sverige och hade alla de verktygen med mig hemifrån, att våga ta mig in i de rummen, men så ser det inte ut för alla i Sverige idag.

Vilken roll spelar FN i världen nu i den nuvarande situationen?

– FN är en global organisation som samlar 193 av världens alla länder och tar dem till dialog. Även om det är svårt eftersom det är en stor grupp med olika länder, intressen och behov som ska samlas, lyckas man ändå göra det och få dem att prata. Det är otroligt viktigt.

Hur ser du på FN framåt?

– Det har blivit oerhört tydligt nu i coronatider att vi är inte bara är beroende av varandra i termer av global handel, utan även i att lösa globala problem. De utmaningar vi står inför idag är av global karaktär och de behöver globala lösningar. I det arbetet spelar FN en fundamental roll.

Louise Burenby tycker det är viktigt att utvecklingsarbete baseras på länders självständighet och större ägandeskap, snarare än ett system som idag mycket bygger på välgörenhet.

– Det är inte ett hållbart system att driva ett utvecklingsarbete baserat på välgörenhet istället för välfärd. Det handlar om att hjälpas åt och ha ett ömsesidigt utbyte.

Sandra Rupar

Mer läsning