Som ordförande för Islamic Relief Worldwide har Lamia Elamri varit både arg och besviken under en turbulent sommar med skarp kritik mot organisationen. 

Som ordförande för Islamic Relief Worldwide har Lamia Elamri varit både arg och besviken under en turbulent sommar med skarp kritik mot organisationen. 

”Jag vet inte vad jag skulle ha gjort annorlunda”

Lamia Elamri, ordförande för biståndsorganisationen Islamic Relief Worldwide, ser tillbaka på en turbulent sommar med antisemitiska kommentarer. I en exklusiv intervju i OmVärlden ger hon sin version av händelserna som skakat om organisationen.

Publicerad:

I juli 2020 planerade Islamic Relief Worldwide sin första generalförsamling någonsin. 36 år efter att organisationen skapades i Birmingham, i Storbritannien, skulle alla partnerorganisationer träffas och välja en ny styrelse för den internationella organisationen.

Lamia Elamri var ordförande för den internationella organisationen, till vardags även ordförande för den svenska grenen, Islamic Relief Sverige. Hon valdes in i den internationella styrelsen redan 2013 med ett mandat att förändra. Fyra år senare valdes hon till ordförande.

– När jag nominerades fanns bara en så kallad licence agreement mellan den internationella organisationen och de lokala partnerorganisationerna, om skydd av varumärket och så. Det fanns inga andra strukturer för vilka mandat, rättigheter och skyldigheter man som partner hade. När vi ställde krav på förändring uppmuntrades vi att nominera någon och man nominerade mig, säger Lamia Elamri till OmVärlden.

Hon tar emot på Islamic Relief Sveriges kontor i Sundbyberg, på samma våningsplan som det muslimska studieförbundet Ibn Rushd där hon också jobbar som verksamhetschef. Våningen ekar nästan tom. Ibn Rushds anställda arbetar på grund av pandemin hemifrån. Ett par av Islamic Reliefs anställda är på plats.

Lamia Elamri berättar att kort efter att hon blev invald i Islamic Relief Worldwides styrelse, 2013 höll organisationen en stor konferens med alla partnerorganisationer och representanter från organisationens fältkontor. Tillsammans beslutade de att de alla, gemensamt, skulle äga Islamic Relief Worldwide. En första generalförsamling för den nya organisationen skulle hållas senare.

Förändringen var stor, eftersom Islamic Relief worldwide, precis som i de flesta andra länder än Sverige, varit organiserat mer som stiftelser. Islamic Relief har sedan grundandet 1994 varit en förening med enskilda medlemmar och medlemsorganisationer.

Generalförsamlingen var tänkt att förändra Islamic Relief Worldwide mer i riktning mot den svenska modellen. Först skulle den ha hållits 2019, men sköts upp till mars 2020. Sen kom covid-19-pandemin och ett nytt datum sattes till 22 augusti 2020.

Vad var det då som hände i juli?

– Jag blev uppringd av tidningen Times. De lade fram underlag som sa att Heshmat Khalifa, som var styrelseledamot hos oss hade gjort antisemitiska inlägg på Facebook. Jag blev arg och chockad, kontaktade honom direkt och frågade om det var sant. Det sa han att det var, att han skrivit dem i samband med kuppen i Egypten. Han var ångerfull och sa att han lämnar sitt uppdrag, säger Lamia Elamri.

Heshmat Khalifa var inte bara ledamot i Islamic Relief Worldwides styrelse, utan också ordförande i Islamic Relief Australien. Han förklarade för Lamia Elamri att han raderat inläggen och själv inte kunnat hittat dem, därför hade han aldrig bekymrat sig om dem.

Vad gjorde ni när ni fått nyheten?

– Vi hade möte i styrelsen samma kväll, utan Heshmat Khalifa. Vi anade så klart att det skulle bli negativa skriverier och kontaktade en tidning för att ge vår version. Vi diskuterade också hur vi skulle kunna undvika att det inte hände igen. Alla styrelseledamöter genomgår en rejäl granskningsprocess när de nomineras.

På styrelsemötet den där kvällen var även Almoutaz Tayara med. Han var tidigare ordförande i Islamic Relief Tyskland. Trots att han visste att han också publicerat samma typ av inlägg som Heshmat Khalifa sa han inget på mötet.

Men sen hände det ju igen, varför?

– Efter två veckor blev vi uppringda igen. Jag blev väldigt arg och besviken på mina kollegor. Varför hade han inget berättat? Han hade också stängt ner sitt konto, men visste om att hans inlägg redan fått uppmärksamhet tidigare, vilket han inte berättat. De hade inte heller fångats upp i granskningsprocessen.

I efterhand har Lamia Elamri funderat på vad hon skulle kunnat göra annorlunda. Hon kände som ordförande för Islamic Relief Worldwide stort ansvar, men kan idag inte se hur hon skulle kunnat agera annorlunda, utifrån den kunskap hon hade tillgång till.

– Vi har en avancerad och väl utvecklat granskningsprocess som används av internationella banker. Facebookinläggen var raderade och kunde inte hittas, och mina kollegor berättade inget för mig.

Hur agerade ni efter den andra gången?

– Det var exakt fyra dagar innan generalförsamlingen. Vi hittade inga ord. Vi var chockade. Även Almoutaz Tayara var ångerfull och sa att han skulle lämna sitt uppdrag, men jag kände att det inte räckte, utan sa att nu måste hela styrelsen lämna sina uppdrag. Det som inte heller framkommit så tydligt i det här är att Heshmat Khalifa och Almoutaz Tayara var de enda ledamöterna i styrelsen som tänkte kandidera till den nya styrelsen på generalförsamlingen. Vi andra hade redan sagt att våra mandatperioder var slut. Nu beslutade vi också de fick dra tillbaka sina kandidaturer.

Men du valdes ändå in i den nya styrelsen?

– Jag blev tillfrågad av ett enat möte på generalförsamlingen. Vi befinner oss mitt i en övergångsperiod med en helt ny styrelse och flera processer som inte är färdiga. För att säkerställa kontinuiteten blev jag tillfrågad om att sitta kvar och jag tackade ja.

Så du sitter nu i två år till?

– Jag ställde ett villkor, att jag bara sitter så länge jag sitter i styrelsen för Islamic Relief Sverige. Vi har årsmötet i april nästa år och då har jag sagt att jag lämnar styrelsen. Jag har suttit två mandatperioder, och då är man färdig.

Huruvida händelserna fått några större konsekvenser för Islamic Relief Sverige i form av gåvor eller medlemstapp är för tidigt att säga, enligt Lamia Elamri. Däremot pågår en intensiv dialog med institutionella givare och även biståndsmyndigheten Sida, som är en stor finansiär.

Skandalen påverkar hela organisationen globalt. Lamia Elamri säger att det nu är viktigt att alla delar av organisationen tillämpar samma tuffa granskningsprocess vid rekrytering av förtroendevalda och medarbetare. Islamic Relief Sverige har varit tidigt ute med en uppförandekod som tagit längre för andra delar av organisationen att ta fram.

I september tillsattes en oberoende granskningskommission för att utreda vad som hänt. Den leds av Storbritanniens tidigare justitieminister, och tillika ordförande i det brittiska parlamentets säkerhetsutskott, Dominic Grieve och Clive Jones, fd chef för det brittiska tv-bolaget ITV och även ordförande Disaster Emergency Committee, som samlar 14 brittiska humanitära organisationer.

Kommittén består också av en representant från Islamic Relief Sveriges styrelse och en tjänsteman från Islamic Relief Worldwides kontor i Birmingham. De förväntas lämna en rapport med rekommendationer på förbättringar i december i år.

Lamia Elamri är glad att utredningen görs, så att liknande skandaler inte upprepas. En av anledningarna till att hon en gång engagerade sig i Islamic Relief Sverige var att hon vill vara med och påverka sin omgivning och bekämpa orättvisor och diskriminering.

De uttalanden som hennes styrelsekollegor i Islamic Relief Worldwide gjort går på tvärs emot Lamia Elamris egna åsikter och syn på människor. Hon var också länge ensam kvinna i styrelsen. Så är det inte längre.

– Jag vill inte säga att det var enkelt och självklart för mig att ta på mig ett uppdrag att leda en organisation, men som muslimsk kvinna märker jag ofta att jag är ensam i ledningsgrupper. Det har drivit mig att förändra strukturer och även uppmuntrat mig att ta på mig ledarrollen.

Varför behövs det en muslimsk biståndsorganisation?

– I Sverige är vi sekulära, men tittar man ut i världen är fler än 80 procent av människorna troende eller anslutna till en trosbaserad religiös församling. Flera av världens svåraste humanitära kriser pågår i länder med en stor muslimsk befoilkning, som Jemen och Syrien. Det är naturligt att människor i kraft av sin tro känner att de vill bistå sina medmänniskor. För att nå de globala målen krävs det också att vi samlar våra krafter. Tro är en viktig motor för förändring. Jag är medveten om att den kan vara en motor för negativ förändring också, men religion kan åstadkomma riktig förändring hos människor.

Lamia Elamri säger att Islamic Relief inkluderar jämställdhetsarbete och kvinnors rättigheter i allt sitt arbete. Bland annat har man drivit ett projekt där muslimska ledare tagit ställning mot könsbaserat våld, där organisationen samlat muslimska ledare för kvinnors rättigheter. Det är ett sätt för organisationens fältpersonal att skapa förändringar i kvinnors liv, genom imamer och religiösa ledare, säger hon.

Framöver vill hon också samla muslimska ledare kring en klimatdeklaration som kan göra skillnad för stora delar av världen. Hon vill också att Islamic Relief blir mer aktiva i Sverige.

– Jag hoppas att det blir mindre krig och konflikt framöver så att vi kan jobba mer med utvecklingsarbete, med utbildning, kvinnors och barns rättigheter och klimatet. Vi behöver också bli mer synliga i Sverige. De ekonomiska klyftorna och fattigdomen växer även här. Vi jobbar redan med papperslösa, ensamkommande och flyktingar. Det skulle vi behöva satsa mer på.

Just nu går mycket av Lamia Elamris energi åt till att hantera anklagelser mot henne och hennes roll som verksamhetsledare på Ibn Rushd. Studieförbundet är en av tre medlemsorganisationer i Islamic Relief Sverige. De andra är Islamiska förbundet och Eritreanska kulturforum.

Hon understryker att medlemsorganisationerna inte har något inflytande över biståndsorganisationens verksamhet. Medlemsorganisationerna har ingen fast röst eller representation i styrelsen, men flera debattörer har i bland annat Expressen och Kvartal lyft händelser i medlemsorganisationerna för att ifrågasätta Islamic Relief Sveriges verksamhet.

Hur ställer du dig till anklagelserna mot dig, Islamic Relief och Ibn Rushd?

– Jag har varit aktiv ganska lång tid och borde vara van att hantera det, men den senaste kritiken är väldigt hård och jag känner av den personligen. Jag vet inte vad jag ska säga. Det känns skrämmande och läskigt att man försöker hitta på konspirationsteorier. Skulle man dragit samma slutsatser om jag jobbat kvar på Arbetsförmedlingen? Nu när jag är verksamhetschef på Ibn Rushd hittar de på olika saker. Det enda jag kan göra är att lyfta vårt arbete, att vi är politiskt oberoende och att vi jobbar med mänskliga rättigheter.

Lamia Elamri säger att hon blir arg och ledsen när man ifrågasätter hennes engagemang och arbete mot utanförskap och mot diskriminering. Samtidigt har Islamic Reliefs medlemsorganisationer anklagats för att bland annat bjudit in antisemitiska talare.

– Ledamöterna i vår styrelse representerar inte några organisationer. Den enda relation vi har med medlemsorganisationerna är på våra årsmöten. I övrigt har vi stadgar och ett uppdrag att följa. När vi går in i olika arrangemang har vi en policy att arbeta utifrån, ofta handlar det om att vi deltar för att samla in pengar. Det känns konstigt att vi ska hållas till last för att en av våra medlemsorganisationer har bjudit in en kontroversiell gäst för länge sedan.

Lamia Elamri kom till Sverige från Tunisien 1994. Hon är utbildad pedagog inom samhällskunskap och religion. Hon var länge engagerad i Islamic Relief Sverige som volontär, och blev styrelseledamot 2012.

Hon har arbetat som resurslärare i Rinkeby, på Sensus Studieförbund, Arbetsförmedlingen i olika roller och nu är hon verksamhetschef på Ibn Rushd, tillika ordförande för Islamic Relief Sverige och vice ordförande för Islamic Relief Worldwide.

Mer läsning