Lena Ag i världen. Foto: Marlene Magnussen

Lena Ag i världen. Foto: Marlene Magnussen

Lena Ag lovar att hålla en tumme i ögat på regeringen

Nyss kom hon hem från Vietnam. På söndag åker hon till New York och längre fram i vår till Afghanistan. Lena Ag, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, förfasas över kvinnorättsaktivisternas berättelser om våldtäkter och förnedring men uppfylls av deras mod och beslutsamhet.

Publicerad:

– Många undrar hur jag orkar med mitt jobb. Och det är klart, efter besöket i flyktinglägren i norra Libanon låg jag vaken flera nätter. Men när jag ser hur mycket de kvinnor jag möter klarar av orkar jag ännu mer. De kämpar inte bara mot oförstående regeringar och förtryckande patriarkala strukturer utan ibland också mot sin egen familj, säger Lena Ag.

Kontrasten är stor mellan det som Lena Ag berättar och det lilla bageri i Enskedeparken där vi slagit oss ned, bara några minuters promenad från Kvinna till Kvinnas lokaler. Lena pratar snabbt och engagerat. Några andra gäster sneglar åt vårt bord.
– Jag skulle vilja bygga ett stort hotell där alla världens kvinnorättsaktivister kan vila upp sig. Kvinna till Kvinna ordnar möten där ledarna för våra samarbetsorganisationer kan bearbeta sina upplevelser och sin förtvivlan. De arbetar hela tiden för andra men här har de möjlighet att prata om sig själva för en gångs skull. Behovet av att dra sig tillbaka kan vara livsavgörande. Men vi skulle vilja göra mycket mer.

Kvinna till Kvinna samarbetar med över 130 kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och fred i Mellanöstern, Afrika, Kaukasien och på Balkan. Organisationen grundades i början på 90-talet när Lena Ag och några andra kvinnor i freds- och miljörörelsen hörde om pågående massvåldtäkter i Bosnien. Resolut packade de väskorna och reste till flyktinglägren för att erbjuda sin hjälp.
– Vi lyssnade på kvinnorna och frågade vad de behövde. Den frågan har vi fortsatt att ställa. Den är grunden för vårt arbete. Vi tror på kvinnornas egen kraft och på att det är de som har kunskapen om de lokala förhållandena.

I dag stödjer Kvinna till Kvinna organisationerna med pengar, utbildning och genom att ordna mötesplatser. De hjälper kvinnorna att organisera skyddade boenden och bli bättre på att söka finansiering till sina projekt. Just nu formulerar de ett nytt program som de kallar för integrerad säkerhet. Förutom gruppsamtal som ger inre styrka måste kvinnorna kunna skydda sig bättre mot yttre våld.

Hon berättar att det i dag finns tekniska lösningar, så kallade överfallsarmband för människorättsaktivister, som skulle kunna stärka kvinnornas skydd. Organisationen lär även ut hur kvinnorna upptäcker bilbomber och hur de kan hjälpa civila som skadas av bilbomber och krypskyttar.

Att bygga nätverk är en viktig del av verksamheten. Bosniska och kongolesiska kvinnoorganisationer har exempelvis besökt varandras länder. Förra året ordnade Kvinna till Kvinna ett möte i Bosnien där aktivister från Syrien deltog.
– Människor i konfliktområden blir av naturliga skäl oerhört fokuserade på vad som händer runt omkring dem. Då är det viktigt att träffa andra som har liknande svårigheter. De bosniska kvinnorna var tydliga med att deras erfarenheter förbisetts i Daytonavtalet och framhöll att de syriska kvinnorna inte skulle begå samma misstag. Forskning visar att freden blir mer hållbar om den inkluderar civilsamhället.

Lena Ag lyfter fram Georgien som ett exempel där Kvinna till Kvinna märkt hur kvinnors humanitära engagemang successivt utvecklas till en kamp för lika rättigheter. Vad som började med två kvinnors initiativ att starta en vårdcentral har i dag vuxit till ett stort kvinnocenter.

På det stora hela tycker hon att svenskt bistånd har fungerat bra men att Sverige förstås kan bli ännu bättre. Dessutom påpekar hon att Sverige står inför stora utmaningar när de åtta milleniummålen i år skall omvandlas till sjutton hållbara utvecklingsmål för alla.
– Vi är en del av en global värld. De nya målen omfattar alla länder. Millenniemålens fokus låg enbart på fattigdomsbekämpning. Jag skulle vilja se en bred ansats inom Sverige. Vi behöver föra en öppen diskussion och förklara de stora skeendena precis som vi gjort inom miljöområdet. Bistånd handlar inte bara om pengar utan även om utvecklingen i världen.

Lena Ag kommer att delta i en av de analysgrupper som regeringens framtidsminister tillsatt och som skall arbeta med global samverkan, något hon ser som en stor utmaning. Hon menar att det gäller att förstå att hållbar fred, utveckling och mänskliga rättigheter hänger ihop.
– Från ett globalt perspektiv ligger det absolut en motsättning i att Sverige å ena sidan arbetar med utvecklings- och kvinnofrågor och å den andra sidan säljer vapen till krigsherrar som förvärrar situationen.

I linje med detta är hon positiv till en feministisk utrikespolitik och lovar att hålla en tumme i ögat på regeringen så att politiken förverkligas. För henne betyder en sådan politik ett vidgat säkerhetsperspektiv där fokus ligger på människors säkerhet och inte på staters gränser.
– Tillsammans med några andra frivilligorganisationer har jag krävt att regeringen utvärderar de svenska insatserna i Afghanistan utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar om att titta på hur effektiva både de militära och humanitära insatserna varit på att främja säkerhet och utveckling. Ett sådant uppdrag bör inte bara ligga på försvarsdepartementets bord utan på utrikesministeriet som har det övergripande ansvaret för svensk utrikes- och biståndspolitik.

Vi lämnar Enskede koloniträdgårdar bakom oss. Lena Ag går igenom dagens aktiviteter med sin pressekreterare. I kväll kommer hon att vara här igen. Vi promenerar nämligen i hennes slinga där hon några dagar i veckan joggar samtidigt som hon lyssnar på Ekot, Konflikt eller något annat radioprogram.

Text: Ann-Catrin Emanuelsson

Mer läsning