Madeleine Sjöstedt är ny generaldirektör för Svenska institutet.

Madeleine Sjöstedt är ny generaldirektör för Svenska institutet.

Madeleine Sjöstedt: "Människor är viktigare än systemet"

Madeleine Sjöstedt är ny generaldirektör för Svenska institutet. Med ett stort intresse och engagemang för demokrati, mänskliga rättigheter och kultur ska hon leda myndigheten som ska främja Sverigebilden i omvärlden.

Madeleine Sjöstedt började sin bana som jurist – med inriktning på mänskliga rättigheter – och sedan dess har det varit människors lika värde som varit i fokus på olika sätt. Inte bara i Sverige utan även internationellt.

– Jag insåg tidigt att människor är viktigare än systemet, säger Madeleine Sjöstedt som även arbetat i biståndsorganisationer och politiskt inom Stockholms stad.

Hon har bland annat varit med och byggt upp och lett Swedish International Liberal Centre (SILC), Liberalernas biståndsstiftelse, som framförallt fokuserar på demokratibistånd samt varit generalsekreterare för Kulturarv utan gränser. Inom det politiska arbetet i Stockholm har kulturfrågor varit centralt.

– Mänskliga rättigheter och kultur hänger väldigt tätt ihop, säger Madeleine Sjöstedt som även privat har ett stort kulturintresse.

– Engagemang och intresse har otroligt stor betydelse för att kunna uppnå resultat. Man behöver ha mer än en yrkesmässig relation till de här områdena, fortsätter hon.

"Det vi arbetar för är under hot"

Den 3 juni började Madeleine Sjöstedt som generaldirektör på den statliga myndigheten Svenska institutet. Hälften av myndighetens totala finansiering kommer från den svenska biståndsbudgeten.

Svenska institutet arbetar med att främja Sverigebilden, det vill säga öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Bland annat genom kulturutbyten men också genom till exempel samarbeten inom utbildning och näringsliv.

– För att främja Sverigebilden så arbetar vi med mänskliga rättigheter, med demokrati, jämställdhet och Agenda 2030. Vilket såklart sammanfaller med de biståndspolitiska målen också, säger Madeleine Sjöstedt.

– I det här spända världsläget som vi har nu, där mycket av det som vi arbetar för är under hot – då blir det ännu viktigare att stå upp för de här sakerna. Vi håller nu på att vässa de verktyg vi har, till exempel vad gäller demokrati- och jämställdhetsfrågor. Här ska vi också fortsätta stötta utlandsmyndigheter i deras informationsinsatser och stärka våra samarbetspartners, säger Madeleine Sjöstedt.

Hur gör man då för att främja bilden av Sverige i världen?

Exempelvis driver myndigheten ledarskapsprogram för kvinnliga entreprenörer i Mellanöstern och ett stipendieprogram där uppemot 400 studenter från låg- och medelinkomstländer per år får stipendier för att kunna studera i Sverige.

– Här har vi också en stor alumniverksamhet för att fortsätta hålla kontakten och bygga förtroende för det som Sverige vill i framtiden, berättar Madeleine Sjöstedt.

Ett succéprojekt för myndigheten var utställningen ”Swedish dads” som har visats på utlandsmyndigheter i över 60 länder för att visa vad ett mer jämställt föräldraskap kan innebära. Här har också lokala utställningar ägt rum, som exempelvis ”Ugandan Dads”.

– Det här projektet har varit ett väldigt bra sätt att lyfta jämställdhetsfrågan, säger Madeleine Sjöstedt.

Finns det inte en risk med kulturkrockar?

– Jo, men det är ju hela grejen. De måste få finnas. Och i alla satsningar som vi gör är samskapande och ömsesidighet viktigt.

Vilka är de viktigaste biståndsfrågorna just nu?

– Det är viktigt att fortsätta stå upp för yttrandefriheten och demokratin. Demokratikämpar världen över är otroligt hårt ansatta. Klimatfrågan och Agenda 2030 är avgörande för systemskiftet i världen.

Vad inspirerar dig?

– Jag blir glad och går igång på att jobba i grupp med engagerade människor – mot ett gemensamt mål. Jag har redan hittat många tvillingsjälar här!

Louise Gårdemyr