Fredrika Andersson, klimatrepresentant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

Fredrika Andersson, klimatrepresentant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).

”Sverige behöver högre ambitioner”

Fredrika Andersson ska representera Sveriges unga på klimatmötet COP26. Hon vill att Sverige intar mer av ett ungdomsperspektiv. ”Att vi inte ligger i linje med Parisavtalet är ett svek mot kommande generationer."

Publicerad:

I mitten av maj utsågs Fredrika Andersson till klimatrepresentant för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU). Hon fick därmed även uppdraget att representera Sveriges unga på FN:s nästa klimatmöte, COP26.

Mötet var tidigare planerat att äga rum i Glasgow i november, men på grund av den rådande coronapandemin har det skjutits upp till november 2021. För Fredrika Andersson kom det inte som någon överraskning att mötet flyttas, men hon oroar sig för vad det kan få för konsekvenser för klimatarbetet.

– För min egen del är det såklart tråkigt att det inte blir av i år. Men framförallt är det en fara för världen och för alla som drabbas av klimatförändringarna att mötet skjuts upp, säger Fredrika Andersson.

Tanken med FN:s klimatkonferens COP26 är bland annat att de nationella klimatåtagandena, de så kallade NDC:s, ska bli mer ambitiösa och i linje med Parisavtalets kilimatmål från 2015.

Risk med att skjuta upp mötet

– Det finns en risk med att mötet hålls först nästa höst samtidigt som de här planerna ska lämnas in i år. Det kommer inte innebära samma mediauppbåd och mediegranskning vilket kan leda till att politikerna bestämmer sig för att skjuta på sina ambitioner och istället ta tag i coronakrisen först.

Fredrika Andersson menar att det är helt fel väg att gå.

– Det handlar istället om att kunna tackla två kriser samtidigt. Både coronakrisen och klimatkrisen kan på många sätt ha liknande lösningar.

Som en del av den svenska delegationen ser hon det som hennes främsta uppgift att påverka den svenska linjen. Det största arbetet sker innan mötet där hennes uppdrag är att se till så att Sveriges linje tar in så mycket ungdomsperspektiv det bara går för att frågorna ska få en plats på agendan.

– Mitt mål är att kunna tala för dem som inte har den formella makten att sitta vid förhandlingsbordet. Det är ju vi unga och andra marginaliserade grupper, som befolkningen i utvecklingsländer, som kommer drabbas hårdast i den här krisen, trots att vi har haft minst ansvar i att orsaka den.

Hur ser du på Sveriges klimatpolitik?

– Vi behöver högre ambitioner. Sverige kanske kan bli bäst i klassen på en global skala, men vi är ändå inte i linje med Parisavtalet som vi skrivit under. Det är ett svek mot kommande generationer och ett svek mot alla som lever på jorden nu. Vi behöver hårdare krav.

Innan Fredrika Andersson utsågs till LSU:s klimatrepresentant har hon varit engagerad inom Utrikespolitiska förbundet i Uppsala och varit aktiv både inom PeaceWorks och Svenska kyrkans unga. Vill man som ung engagera sig i klimatfrågan är hennes bästa tips att börja lokalt, där man själv befinner sig.

– Frågorna kan tacklas från så många nivåer, men man pratar ofta om ett lokalt perspektiv så i första hand kan du vända dig till någon förening som du kanske redan är med i – det kan handla om en scoutförening, ett parti, ett trossamfund eller kanske en fotbollsförening. Kontakta den gruppen eller föreningen och se vad de gör. Har de någon plan för hur de ska vara i linje med Parisavtalet?

Utöver att agera i sin direkta närhet handlar det, enligt Fredrika Andersson, även om att sätta press på de som sitter vid makten.

– Sätt press på politiker, skriv debattartiklar, skriv under upprop och organisera dig. Det är verkligen genom föreningar och organisationer som vi har störst möjlighet att påverka. Och håll ut.

Susanna Sköld

Mer läsning

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill se mer fokus på jämställdhet i biståndsbudgeten.

”En procent av BNI är ett golv inte ett tak”

Vänsterpartiet anser i stort att dagens svenska biståndspolitik är bra och relevant. Men Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson Vänsterpartiet, efterlyser mer fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och additionella klimatsatsningar.