Vinisha Umashankar är en av vinnarna av barnens klimatpris. Här står hon med sin uppfinning – en soldriven strykvagn som är en mobil och hållbar strykjärnsservice.

Vinisha Umashankar är en av vinnarna av barnens klimatpris. Här står hon med sin uppfinning – en soldriven strykvagn som är en mobil och hållbar strykjärnsservice.

Unga indiska innovatörer vinner barnens klimatpris

Vinisha Umashankar och Aadya Joshi är årets vinnare av barnens klimatpris. De siktar på en grönare värld och har uppfunnit en soldriven strykvagn och en databas med växter och insekter som ska främja biologisk mångfald.

Publicerad:

Barnens internationella klimatpris tilldelas barn och ungdomar i åldrarna 12-17 som har gjort viktiga insatser i frågor som rör klimat och miljö. De prisas för sina innovativa lösningar på olika hållbarhetsutmaningar.

– Priset vill uppmärksamma den enorma entreprenörs- och innovationskraft som finns hos barn och unga globalt, hur deras fantastiska idéer och arbete bidrar till klimatarbetet och därmed skapar en bättre framtid för oss alla, säger jurymedlemmen Johan Kuylenstierna, till OmVärlden.

Fjortånåriga Vinisha Umashankar kammade hem barnens klimatpris för ren luft tack vare sin innovativa och soldrivna strykvagn. Hon bor på den indiska landsbygden i Tiruvannamalai där träkol ofta används för bland annat upphettning av strykjärn och mat.

– På väg hem från skolan lade jag ofta märke till att en man som jobbar med att stryka kläder använde träkol som upphettningsalternativ. Han slängde sedan träkolet i soporna, vilket vanligtvis slutar i en deponi i Indien. Jag visste att röken var dålig och att verksamheten bidrog till föroreningar och klimatförändringar, säger Vinisha Umashankar.

Redan vid tolv års ålder gjorde hon en uträkning av träkolanvändningen från strykjärn i Indien. Hon hittade inga tillförlitliga siffror på nätet och gjorde därmed en uppskattning uträknat på antalet strykjärn och strykvagnar i landet.

– Det finns cirka 10 miljoner sådana strykjärn i Indien och varje strykjärn bränner runt fem kilo träkol per dag. Det är cirka 50 miljoner kilo per dag bara i Indien.

Det födde idén till en soldriven strykvagn. 2019 vann Vinisha Umashankar ett pris utfärdat av ”The National Innovation Foundation” som hjälpte henne bygga en prototyp och sökte patent på produkten i hennes namn.

Vinisha Umashankar har implementerat flera hållbarhetsaspekter i sin produkt för att gynna småföretagarna i strykvagnsbranschen. Vagnen har en cykel så att säljarna kan nå avlägsna områden och bänken är avlång för bättre åtkomst på smala vägar.

– De som arbetar med att stryka kläder är främst från underklassen. Med en soldriven strykvagn kan företagarna generera en bättre inkomst. De behöver inte betala för träkol dagligen och de kan få en extra inkomst eftersom vagnen är utrustad med USB-punkter och mobila laddningssystem.

Den soldrivna strykvagnen har förutom syftet att eliminera användningen av träkol även hjälpt till att minska den avskogning som sker i stor skala för skapandet av träkol. Vinisha Umashankar hoppas att hennes produkt ska få människor att inse att träkol är skadligt och ohållbart på sikt.

Aadya Joshi håller i workshops med skolbarn i Indien och lär dem vikten av att plantera inhemskt och vilka positiva effekter det har.

Aadya Joshi är sjutton år och bor i Mumbai, Indien. Hon vann årets förändringspris för sitt arbete för återskapandet av ekosystem och biologisk mångfald. Intresset och kunskaperna för att plantera inhemskt började när hon åtog sig sitt första lokala projekt med att städa upp en soptipp och förvandla den till en trädgård.

Det ledde Aadya Joshi till att skapa en databas där hon idag har kartlagt över 2 000 växter som är specifika för sitt geografiska eko–område i tre indiska städer.

– Jag rangordnade inhemska träd och växter efter vilka som stödjer flest sorters fjärilar och malar. På så sätt rankades växterna efter mängden biologisk mångfald de bidrar till.

Aadya Joshi berättar att en av de viktigaste positiva effekterna av att plantera inhemskt är att antalet insekter återkommer, bland annat fjärilar, bin och skalbaggar. Med ökade insekter ökar även antalet fåglar som livnär sig på insekterna.

– Det viktigaste av allt är att du återför liv och skapar stabila ekosystem. Om du planterar träd som inte är inhemska kan det i framtiden orsaka problem med mångfald och förlust av livsmiljöer.

Aadya Joshis mål är att bilda en global rörelse för att skapa en medvetenhet i att plantera inhemskt och visa hur enkelt det är.

Bakom barnens klimatpris står det svenska energibolaget Telge energi. Från och med i år delas det ut av Children´s Climate Prize foundation. I år var 70 barn från 24 länder nominerade.

Sandra Rupar

Mer läsning

Vänsterpartiets biståndspolitiska talesperson Yasmine Posio vill se mer fokus på jämställdhet i biståndsbudgeten.

”En procent av BNI är ett golv inte ett tak”

Vänsterpartiet anser i stort att dagens svenska biståndspolitik är bra och relevant. Men Yasmine Posio, biståndspolitisk talesperson Vänsterpartiet, efterlyser mer fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och additionella klimatsatsningar. 

Hana Al-Khamri, journalist och nu författare av en bok om hennes tid på en kvinnoredaktion i Saudiarabien.

”Det råder total könsapartheid i Saudiarabien”

Hana Al-Khamri, är en 34 årig journalist som bor i Sverige och växte upp i Saudiarabien där hon arbetade på en kvinnoredaktion. Om detta och om kampen som kvinnliga saudiska journalister för skriver hon om i boken ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia” som släpps den 15 oktober. OmVärlden träffade henne för ett samtal.