Go to main navigation

Fakta

Nigeria boomar

Med sina 151 miljoner invånare är Nigeria det folkrikaste landet i Afrika. Nigeria har stora oljetillgångar och var en gång ett av Afrikas rikaste länder, mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare.

2007 var det, med samma mått mätt, världens 40:e fattigaste stat och det tredje största mottagarlandet av internationellt bistånd i världen.

En utbredd korruption och återkommande bråk mellan etniska grupper har gång på gång satt stopp för Nigerias utveckling.

Men nu finns tecken på en vändning. -Sedan 2003 har Nigeria haft en genomsnittlig tillväxttakt på 7 procent och analytiker vid Goldman Sachs spår att -landet – trots en dipp 2009 – kommer att vara världens 11 största ekonomi 2020.