Go to main navigation

Fakta

Nollywood och piraterna

Sedan 2007 har piratkopiering satt kuggar i hjulen för Nolly-woods febrila filmproduktion. I samband med dvd-skivans entré för ett par år sedan har den utvecklats till något som vissa fruktar kan ta död på hela Nollywood.

Tidigare kunde en film säljas för omkring 350 naira (ungefär 15 kronor), men i dag kan man hitta 120 filmer på en dvd för mindre än en dollar i Lagos.

Nyligen gick Nigerias musiker ut i hungerstrejk för att väcka regeringens uppmärksamhet för piratproblemet.

Piraterna tillhör internationella brottssyndikat och får stöd från korrupta delar inom bland annat landets polis.

Dapo Awobotu, direktör för Lagos film- och videocensurorgan, menar att regeringen blir allt bättre på att uppmärksamma piratproblemet. Men enligt honom finns det ingen tid att spilla.

– Piratverksamheten är det största problemet vi har i -landet i dag, säger han. Oljan kommer att sina, ädelstenarna och mineralerna också.

- Nollywood har möjligheten att bli vår främsta inkomstkälla.