Go to main navigation
den-kinesiska-drommen.jpg

Den kinesiska drömmen.

Foto: Hjalmarson & Högberg Bokförlag

BOKTIPS

Ny bok ger aha-upplevelser och ny kunskap om Kina

"Den kinesiska drömmen. Utmaningar för Kina och världen", skriven av Börje Ljunggren, ger som få andra böcker på svenska eller engelska en djupare och bättre förståelse för Kinas roll och framtida betydelse för den globala utvecklingen. Här blandas författarens egen analys, bygd på stor erfarenhet av Kina, med flera levande och praktiska exempel och referenser till andra Kinakännares tidigare verk.

I Ljunggrens bok tonar en lite mörkare och mer bekymrad bild av Kinas utveckling ur ett globalt perspektiv fram, än i hans förra bok "Kina. Vår tids drama". Då hävdade Ljunggren att oavsett vad vi tycker måste omvärlden engagera sig i och med Kina och landets utveckling.

"Den kinesiska drömmen" säger inte emot budskapet i den tidigare boken, men det upprepas inte heller. Intrycket är snarare att författaren ger rådet att visst ska vi engagera oss, men låt oss inte ha överdrivna förhoppningar om resultatet av vårt engagemang.

Kinas nye ledare, Xi Jinping har på kort tid lyckats skaffa sig en starkare maktposition än någon annan kinesisk makthavare efter Deng Xiaoping. Han har en tydlig agenda. Kina ska framstå som – och bli – starkare i sina egna och omvärldens ögon. Levnadsstandarden ska stiga, miljöfrågorna lösas och korruptionen ska minimeras.

I Xi Jinpings Kina finns inte något utrymme för någon gradvis demokratisering, i vår mening, eller ökad betydelse för medborgerliga fri- och rättigheter. Partiet ska bli än starkare och förbli vid makten under överskådlig framtid. Kina ska styras med lag, inte av lag. Det är partiet, inte domstolarna, som ska ha den slutliga makten över de domar som utfärdas.

Internationellt ska Kina ska stå starkt, som en ansvarstagande, internationell partner men utan egentligt utrymme för kompromisser i för Kina viktiga frågor som en återförening med Taiwan eller gränsdragningsfrågor till havs. Däri kan ligga risker för växande internationella spänningar, kanske på gränsen till väpnade konflikter, framför allt i Ostasien.

Ljunggren går igenom ett stort antal frågor av fundamental betydelse för Kinas och världens framtid. Det kan för att ta några exempel gälla klimat, befolkningsutveckling, handel och investeringar eller internationell säkerhet. Han belyser utvecklingen i Kina genom att ge en ganska heltäckande, global bild.

Vad boken saknar är ett djupare resonemang om kinesiska genderfrågor. De få gånger det tas upp bränner det genast till, vilket visar frågornas betydelse. Det kan gälla befolkningsfrågorna, konsekvenserna av ettbarnspolitiken eller arresteringen av mamman som försöker bilda opinion mot vad hon anser vara för milda domar mot de män som våldtagit hennes dotter.

Flera viktiga könsrollsfrågor berörs inte alls. Ett skäl kan vara bristen på information. Det finns ingen kinesisk genderbudget och den könsuppdelade statistiken är begränsad, men även detta är av intresse. Och hur påverkas utvecklingsfrågorna av gubbväldet i partiet? Eller hur påverkas landet av att nästan halva befolkningen sakna på ledande poster inom företag och förvaltning? Här saknas det engagemang som Ljunggren visar när han till exempel belyser följderna av att ett självständigt kinesiska civilt samhället hålls utanför samhällsutvecklingen.

Men sammantaget bjuder "Den kinesiska drömmen" på såväl aha-upplevelser och ny kunskap. Den rekommenderas å det varmaste.

Text: Jan Bjerninger