Go to main navigation
Kent repar med Tinah, Gcina och Thulile

Kent Ekberg (tredje från vänster), regissör med inriktning på folklig teater arbetar med ”Community theater” i utsatta områden i Sydafrika. Här repar han med Tinah, Gcina och Thulile inför en föreställning på Market Theatre.

Foto: David April

kultur

Nytt kultursamarbete med Sydafrika

Sverige tillsätter under året en tjänst som kulturråd med placering i Pretoria. Tanken är ett ömsesidigt utbyte med fokus på kultur som verktyg för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. I tider av ökad polarisering i Sverige kan Sydafrika lära oss om sina erfarenheter av att arbeta med kultur för att motverka rasism och fördomar.

Det är första gången som Sverige inrättar en post som kulturråd på den afrikanska kontinenten. Placeringen blir vid den svenska ambassaden i Pretoria, men tanken är att hen ska ha hela södra Afrika som arbetsfält.

Zandra Tuvesson är politiskt sakkunnig hos kultur-och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. De två var nyligen i Sydafrika för att träffa kulturarbetare och diskutera vad det nya samarbetet kan tänkas innehålla.

– Fokus kommer att vara på kultur som bidrar till att stärka demokrati och mänskliga rättigheter, betonar Zandra Tuvesson. Det kan handla om samarbete mellan svenska och sydafrikanska bibliotek, museer, teatrar och andra kulturinstitutioner, och med organisationer som arbetar med hbtq-frågor och andra demokrati- och jämlikhetsfrågor.

Båda parter ska lära av varandra

Det ska vara ett utbyte, inte att Sverige ska lära Sydafrika hur man arbetar med kultur, understryker Zandra Tuvesson.

– Vi har en ökad polarisering i Sverige, och har mycket att lära av Sydafrika om hur man kan arbeta med kultur för att motverka rasism och fördomar och stärka demokratiska krafter.

Sverige har ända sedan 1960-talet ett mångfacetterat samarbete med Sydafrika. 2013 upphörde det bilaterala utvecklingssamarbetet, men olika former av Sida-finansierade samarbeten har fortsatt, som kommunala partnerskap, forskningssamarbete, stipendier och med civilsamhällets organisationer.

En kultursatsning som många helst vill glömma genomfördes 1999, då den dåvarande svenska regeringen anlitade svenska artister för att sockra ett erbjudande till ANC-regeringen att köpa svenska JAS-plan. Det slutade med en PR-byrå i konkurs alltmedan artisterna Dr Alban och the Real Group fick spela inför tomma läktare sedan någon slarvat med lanseringen.

Kultur utvecklar demokratin

Vad tycker kulturarbetare som är engagerade i Sydafrika att en svensk kultursatsning bör innehålla? Kent Ekberg är regissör med inriktning på folklig teater vid bland annat Teater Reflex i Stockholmsförorten Kärrtorp. Sedan slutet av 1990-talet arbetar han med ”Community theater” i utsatta områden i Sydafrika, bland annat i samarbete med legendariska Market Theatre i Johannesburg.

När OmVärlden får tag på honom är han på väg på sitt årliga Sydafrikabesök, nu till Kapstaden. I samarbete med hiphoparen Emile Lester Jansen och en grupp ungdomar ska Kent Ekberg skapa en teaterföreställning om hur ursprungsbefolkningen ska kunna återta sin identitet och sina rättigheter efter århundraden av förtryck.

– Kulturen är ett oerhört viktigt för att utveckla demokratin, säger han. Den hjälper människor att få ett egenvärde, ta ställning och våga kräva sin rätt.

– Sydafrika är idag ett dynamiskt samhälle, där människor trots fattigdom och klyftor vågar tro på en bättre framtid. Kulturen behövs för att kanalisera dessa drömmar.

Vilken profil anser du att den nya kulturattachén bör ha?

– Absolut en folkrörelseperson, som inser värdet av att stödja olika former av lokal och folklig kultur. Satsningar på stora institutioner leder lätt till korruption. Det är bland människorna på landsbygden och i townships som kultursatsningar verkligen behövs.

Kulturarbetaren Katarina Hedrén bor sedan länge i Sydafrika och jobbar bland annat med film. Kultursektorn är enormt viktig för idé-och demokratiutveckling, aktivism och opinionsbildning, betonar hon. Den har också stor betydelse för landets tillväxt och sysselsätter omkring 500 000 personer.

– Alliance Francais, British Council och Goethe-Institutet finns redan här och bidrar till kreativa utbyten med sina respektive länder. Här finns många talangfulla krafter inom kultursektorn som kollegor i Sverige kan inspireras av - och vice versa.

Sverige saknar kulturråd i Latinamerika

Sverige har med den nya posten sammanlagt nio kulturråd. Förutom i Pretoria också i Peking, Berlin, London, Moskva, Washington D C, Istanbul, Bryssel och Paris. Kulturråden hanterar tillsammans cirka 15 miljoner statliga kronor för kultursatsningar. Latinamerika är fortfarande en vit fläck på kulturrådskartan. Enligt Zandra Tuvesson hoppas regeringen kunna inrätta en post där framöver, men inget är bestämt än.

Agneta Carleson