Go to main navigation
israel palestina

"Gas the arabs" står det på en dörr i Hebron.

Foto: Magne Hagesater

FILM

► "Israel har inga bosättningar"

1967 inleddes den israeliska offensiven som förändrade maktbalasen i Mellanöstern på ett par dagar. Idag bor drygt 600 000 israeliska bosättare på omtvistad mark. Vill du veta mer om ockupationen så se filmen nedan.