Go to main navigation
permakultur

Permakultur är ett sätt att designa jordbruk utifrån den lokala kontexten, energieffektivt och etiskt. 

Foto: Alôsnys (cc)

KULTUR

Permakultur - den nya trenden som ska rädda jordbruket

Permakultur - en global trend som kanske kan utrota svält och leda oss fram till ett mer hållbart samhälle. OmVärlden listar några lyckade globala projekt.

Permakultur är ett designverktyg som utformar jordbruk utifrån lokala förutsättningar och ekologi, på ett energieffektivt vis med ett etiskt förhållningssätt. Det handlar om att arbeta långsiktigt, innovativt och hållbart. De olika odlingssystemen är hämtade från de redan existerande förhållandena som finns mellan olika sorters växter i naturen. En viktig utgångspunkt är att ta hand om vår planet, befolkning och att vi alla måste dela på jordens resurser.

Det handlar även om att människor ska gå från att vara konsumenter beroende av storföretags matproduktion, till att själva odla sin egen mat. Och permakultur används globalt i såväl låg- som höginkomstländer. Permakultur har även visat sig ge resultat i kampen mot att utrota hunger! Den amerikanska tankesmedjan FoodTank har identifierat flera lyckade projekt runt om i världen som alla använder sig av permakultur.

OmVärlden listar några av dem:

1. Institute of Permaculture El Salvador (IPES) 

En gräsrotsrörelse bestående av tre lokala organisationer: The Ecological Association of Permaculturists of Suchitoto, The Ecological Association of Indigenous Kakawira Farmers, and The Association of Permaculturists of Torola. Målet är att skapa ett hälsosamt och hållbart jordbruk och samhälle. IPES har varit verksamma sedan 2002.

2. Regenerative Kitchen Garden & Food Forest, Anjuna, Indien. 

Mark som i 20 år blivit bränd – hur ska den gå att odla på? I Indien har den här organisationen lyckats omvandla förstörd mark till odlingsbar. Bland annat genom att diversifiera vilka typer av grödor som planteras.

3. Senegal Permaculture Project, Sare Suma, Senagal 

Mamadou Diamanka startade ett permakulturprojekt på sina drygt fyra hektar land 2012. Projektet i Sare Suma erbjuder undervisning för byborna i hur det går att odla genom permakultur. Förhoppningen är att bryta den miljömässigt negativa utveckling som pågått genom för hög användning av grödor av monokultur och gödningsmedel.

4. Third Millenium Alliance, Ecuador 

Organisationen arbetar för att bevara det som finns kvar av regnskogen längs kusten i Ecuador. Dessutom arbetar de tillsammans med lokala samhällen för att på ett hållbart sätt återskapa den bördiga mark som gått förlorad.

5. Ferme MiKu Valley Farm, Ontario Canada 

I östra Ontario sträcker sig 27 hektar som odlas med hjälp av permakultur. Farmen har bland annat boskap och jordbruk, men erbjuder också utbildning för personer intresserade av att lära sig att odla i enlighet med permakultur. 

Maria Osvalds Lundin