Go to main navigation
visningsbild annus horriblis.jpg

Foto: Illustration

Tre saker som visar att världen blir bättre – och sämre

Det är lätt att bli deprimerad över världsläget när nyhetsnotiserna om exotiska sjukdomar, terrorattacker och politisk polarisering trillar in. Men faktum är att världen blir allt bättre på många sätt. Enligt forskare är det omöjligt att ge ett enkelt svar på hur världsläget ser ut. 

– Sanningen är att det både blir bättre och sämre, samtidigt som världen fortsätter att vara för jävlig, säger Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH.

1. Vi lever längre

Den genomsnittliga människan lever 71 år idag. Det är fem år längre än för femton år sedan och den största ökningen har skett på den afrikanska kontinenten där man lever i snitt 10 år längre jämfört med år 2000.

 … men inte överallt

En pojke som föddes i ett höginkomstland under 2012 kommer förmodligen leva 16 år längre än en pojke som föddes i ett låginkomstland samma år. För flickor är gapet ännu större: 19 år skiljer medellivslängden i hög- respektive låginkomstländer. Skillnaden är störst i Afrika söder om Sahara där man i snitt inte blir äldre än 59. 70 procent av de som dör i förtid gör det av sjukdomar. 

2. Vi har mer pengar

Antalet människor som lever i extrem fattigdom – alltså på under 16 kronor om dagen – minskar hela tiden. 1990 levde var tredje person i extrem fattigdom, men idag gäller det bara var tionde person. Bara under 2013, då den senaste stora mätningen genomfördes, lyfte sig 114 miljoner människor ur fattigdom.

… men inte alla

Klyftan mellan världens rikaste och fattigaste fortsätter öka och idag äger världens åtta rikaste personer lika mycket som hälften av jordens befolkning tillsammans. 2001 bodde 91 procent av världens höginkomsttagare i Nordamerika och Europa. Tio år senare hade siffran sjunkit bara fyra procentenheter, till 87 procent. 

3. Det sker många demokratiska framsteg

Valdeltagandet och deltagande i politisk dialog har ökat över den afrikanska kontinenten. I Nigeria, Afrikas största land sett till ekonomi och befolkning, avgick president Goodluck Jonathan efter det första valet någonsin vunnet av en oppositionspolitiker. I Egypten invigdes ett folkvalt parlament förra året och i Colombia har ett fredsavtal slutits mellan regeringen och FARC-gerillan.

… men är världen mer demokratisk? 

Flera statistiska undersökningar visar att världen världen blir mindre demokratisk. Den största tillbakagången har skett i Europa och Nordamerika, som ett resultat av ett misslyckat traditionellt politiskt partisystem, en större klyfta mellan politiker och väljare och uppkomsten av nya populistpartier. 

Björn Widmark