Go to main navigation
sea ocean havet

Foto: Apasciuto

Quiz

Vad kan du egentligen om de stora haven?

Är du en Jacques Cousteau eller en landkrabba? Testa dina kunskaper om världshaven.

Världshaven mår inget vidare, men det finns fortfarande tid att rädda dem. Utfiskning, försurning och nedskräpning är alla resultat av mänsklig påverkan, och om fler bara visste konsekvenserna så skulle det nog inte se ut som det gör idag. Men vad vet du egentligen om havet?