Nyheter

Det senaste inom svenskt bistånd och internationell utvecklingspolitik. Här samlar vi OmVärldens nyheter.

NYHET

Få vaccinerade när Somalia möter en tredje våg av covid 19

Ett svagt sjukvårdsystem, få vaccinerade och svårigheter för befolkningen att följa rekommendationer  gör det svårt att bekämpa covid 19 i Somalia. ”Vi är överbelastade av patienter”, säger Hodman Musesultan, svensk-somalisk läkare i Mogadishu.

Covid 19 testning i Somalia

NYHET

De brännande frågorna COP26 - 1. Parisavtalets ”regelbok”

Mathias Fridahl, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet, hjälper OmVärlden att reda ut vilka som är knäckfrågorna under kommande klimattoppmöte COP26. Första delen handlar om Parisavtalets ”regelbok” – tolkningen av Parisavtalet.

Förhandlingarna om regelboken för parisavtalet går på övertid, och många hoppas att det ska lösas i Glasgow.

NYHET

Poliovaccinering av barn återupptas i Afghanistan

Talibanledningen har gett klartecken till att WHO och UNICEF fortsätter med så kallade House-to-house poliovaccinering i Afghanistan. Det för att nå cirka 3,3 miljoner barn som är ovaccinerade. 

Ett litet barn i Afghanistan får oralt poliovaccin.

NYHET

Toppmöte i Kina ska sätta kurs för att rädda biologisk mångfald

Inför COP26 i Glasgow i november hoppas många att frågan om biologisk mångfald ska knytas tydligare samman med klimatkrisen, för att kunna hitta gemensamma lösningar. Där kan Kina spela en stor roll.

NYHET

Unga makthavare sätter kampen mot hunger högst

En rapport om unga makthavare och hunger släpps i samband med den globala Världshungerdagen. Rapporten visar att det råder delade meningar mellan ungdomspartierna om att avskaffa hunger, både i prioriteringar och sätt att angripa problemet på.

NYHET

Biståndet når inte ut till civilsamhälles­organisationer

Den nuvarande strukturen för utbetalning av bilateralt bistånd gynnar stora västerländska mellanhandsorganisationer på bekostnad av lokala afrikanska gräsrotsorganisationer. Sida instämmer i kritiken men anser att Sverige ligger i framkant i sin strategi för civilsamhällesorganisationer.

NYHET

Ökat bistånd till västra Balkan ska underlätta för EU-medlemskap

Länderna i västra Balkan får i regeringens nya strategi en ökning av biståndet med 100 miljoner kronor per år. I grunden finns en förhoppning om att det ska underlätta reformarbetet och närmandet till EU säger biståndsminister Per Olsson Fridh efter en resa i Albanien.

Biståndsminister Per Olsson Fridh besöker CNVP i Albanien, ett projekt för att stärka fattiga kvinnor på landsbygden.

NYHET

M och KD röstade ner fördömande av folkmordet på rohingyer

Torsdagen den 7 oktober antog Europaparlamentet en resolution om situationen i Myanmar. Efter motstånd från den kristdemokratiska gruppen ströks dock en formulering om anklagelser om folkmord på den muslimska rohingya-minoriteten – det med stöd av de svenska ledamöterna från M och KD. 

Sara Skyttdel, KD, var en av ledamöterna i Europaparlamentet som inte ville rösta för att rohyinger utsätts för folkmord.

NYHET

Kenyattas skattefiffel påverkar inte det svenska biståndet

Avslöjanden om att Kenyas president och familj slussat medel till offshorebolag för att undvika skatt, kommer inte att påverka det svenska biståndet. ”Det hade varit en annan sak om det varit våra biståndsmedel som förskingrats”, säger biståndsminister Per Olsson Fridh.

Kenyas president Uhuru Kenyatta, blev avslöjat att han och andra i hans familj i åratal har använt skatteparadis för att dölja sin förmögenhet.

1905 träffar