Allt fler murar byggs för att stoppa migration. Muren mot Mexiko kan komma att bli den senaste i ledet. I Nogales som gränsar till Arizona har stängselbygget redan börjat.

Allt fler murar byggs för att stoppa migration. Muren mot Mexiko kan komma att bli den senaste i ledet. I Nogales som gränsar till Arizona har stängselbygget redan börjat.

10 murar som gör avtryck i världen

30 år har gått sedan Berlinmuren föll. Men rekordmånga murar har under samma period byggts upp. Omvärlden listar 10 murar i världen i dag.

Publicerad:

Idag finns över 70 murar och stängsel längst nationsgränser världen över i jämförelse med knappa 20 år 1989. Murarna separerar ofta både symboliskt och fysiskt olika kulturer, nationsgränser och folk. Många av murarna byggdes omkring 2015 då många människor var på flykt och försökte ta sig till Europa.

10 murar i världen i dag:

Bulgaria is building a wall along its Turkish border to keep migrants out. http://t.co/JRQS4FlfkG pic.twitter.com/j5lwERhQag

1. Bulgarien/Turkiet

Den 25 mil långa stängselmuren längst nationsgränsen mellan Bulgarien och Turkiet byggdes för att hindra flyktingar att ta sig till Europa. Taggtrådsstängslet påbörjades i december 2013 och färdigställdes i oktober 2017. Det 85 miljoner euro dyra projektet har även varit en källa för kontroverser. En utredning om korruption kopplat till stängselbygget har pågått sedan 2017 i högsta domstolen i Bulgarien.

The #Moroccan military wall (Wall of Shame) in the occupied #WesternSahara of 2700 km long is the greatest and deadliest military barrier in the world today. Yet, few people know about its existence. For more information: https://t.co/E9EotVtaiw pic.twitter.com/ZCUn1aFoIH

2. Marocko/Västsahara

Världens näst längsta mur av 270 mil sand och sju miljoner minor finns i Västsaharas öken. Muren har även kallats för skammens mur på grund av alla tusentals dödsfall och skador som drabbat civila människor längst gränsen. Den marockanska militären har byggt upp muren i etapper sedan 1980-talet. Det är den längsta muren som patrulleras av militär i världen.

‘Enemies are too smart’: India installs laser fence on Pakistan borderhttps://t.co/ylnDzDbGuC@pid_gov @OfficialDGISPR @PMOIndia #India pic.twitter.com/nen6UnWm7v

3. Indien/Pakistan

Indien har byggt murar mot Pakistan sedan tidigt 90-tal allt eftersom att konflikten om Kashmir har trappats upp. Efter en attack på en indisk militärbas 2016 som dödade tio personer har Indien satt upp över 40 laserväggar längst gränsen mot Pakistan. Laserväggarna är tre meter höga och använder ett sensorsystem för att upptäcka inkräktare. Förutom murar av laser så går även ett 90 mil långt stängsel längs delar av nationsgränsen som rapporterats ha orsakat stor förstörelse av jordbruk både i Indien och i Pakistan.

4. Israel/Palestina

Israel påbörjade år 2000 bygget av en mur längs ”gröna linjen” (gränsen för vapenstillestånd som utmarkerades efter kriget 1948) och längs stora delar av Västbanken. 85 procent av muren byggdes inom palestinskt territorium men Israel har försvarat bygget som en säkerhetsåtgärd mot terrorism. Muren har redan sedan innan bygget varit starkt ifrågasatt av bland annat FN då många menade att det bröt mot mänskliga rättigheter mot palestinier som isolerades av muren. Idag sträcker sig barriären vid Västbanken över 70 mil och utmärks av taggtrådsstängsel, högteknologiska kameror och åtta meter höga betongmurar.

Foto: Shutterstock

5. Ungern/Serbien

Ungern byggde liksom Bulgarien upp en järnridå efter att allt fler flyktingar sökte sig till Europa under Syrienkriget 2015. Stängselmuren som går längs med landsgränsen mot Serbien är 17 mil lång med funktioner som kameror, sensorer och el. Ungern har bett om EU-pengar för att finansiera den 400 miljoner euro dyra muren men fått ett bestämt nej från EU.

6. Spanien/Marocko

Melilla är en av två autonoma spanska städer som ligger på Afrikas fastland och på andra sidan ligger Marocko. Stängsel har gått mellan platserna sedan 1998 och har sedan dess förstärkts flera gånger. Bland annat har det höjts från tre till sex meter för att förhindra att människor ska klättra över. Idag används även taggtråd, rörelsedetektorer och vakttorn i anslutning till stängslet som är elva kilometer långt. Trots detta är det fortfarande hundratals människor från Afrika och Mellanöstern som försöker att ta sig över stängslet varje vecka. EU har bidragit med över tio miljoner euro till både Marocko och Spanien för att stoppa migrationen till Europa.

7. USA/Mexiko

USA:s president Donald Trump har länge förordat om en mur mot Mexiko men har haft svårt att lyckas få igenom finansieringen av den. Men nyligen har aktivister börjat bygga en mur på egen hand. Delar av gränsen har nu även kraftiga taggtrådsstängsel. Nogales är en stad som ligger delvis på amerikansk mark och delvis i Mexiko. Staden är ett nav för handel mellan de två länderna men nu har den blivit uppdelad av ett sex meter högt och två meter brett stängsel.

8. Nordkorea/Sydkorea

Taggtrådsstängsel, tunnlar och vaktposter utgör en nästan 25 mil lång gräns mellan Syd- och Nordkorea sedan 1953. Fastän området är demilitariserat, vilket innebär att området inte får användas som en militär bas, så är landremsan en av de mest militärt patrullerade i världen. Men sedan ett år tillbaka har relationen mellan de två länderna förbättrats markant och diskussioner har förts om att ta bort delar av stängslet, framförallt vid kustområdena.

9. Nordirland

”Fredsmuren” har stått kvar sedan konflikten mellan katoliker och protestanter i Nordirland bröt ut 1969. Den åtta meter höga muren täcks nu av graffitti och murmålningar och betraktas som en turistattraktion. Man bestämde vid fredsavtalet 1998 att bevara muren som ett fredsmonument men konflikten har inte försvunnit helt, två år efter fredsavtalet byggde man till delar av muren och nu verkar många även oroas över att Brexit kan öka våldet på Nordirland.

10. Kinesiska muren

Delar av den över 600 mil imponerande kinesiska muren började byggas på 200-talet och tros ha färdigställts som en försvarsmur för 650 år sedan för att skydda sidenvägen och kinesisk kultur mot krigande nomader. Idag är muren listad av Unesco som ett världsarv och landmärket besöks varje dag av tusentals turister och fungerar inte längre som en gräns mellan nationer och folk.

Mer läsning