Demokratin backar i allt fler länder, visar Ideas rapport.

Demokratin backar i allt fler länder, visar Ideas rapport.

2020 – det värsta året för demokratin i modern tid

Demokratiska stater kopierar taktiken som auktoritära regimer använder sig av och pandemin används som svepskäl för att pressa tillbaka demokratin larmar en ny rapport. Förra året beskrivs som det värsta under modern tid. 

Allt fler människor riskerar att drivas i händerna på populistiska politiker och auktoritära ledare, varnar demokratiorganisationen Idea i sin nya rapport ”Global state of democracy 2021”.

– Yttrandefrihet, pressfrihet har varit bekymmersamt över hela världen, säger Kevin Casas-Zamora, generalsekreterare för Idea. 

Organisationen som analyserat utvecklingen i 165 länder varnar för en ny tendens. Flera demokratiska stater har under coronapandemin kopierat de metoder som auktoritära regimer använder sig av för att tysta demokratiska rörelser.

Med pandemin som förevändning har hårda lagar införts som begränsat utrymmet för medier och civilsamhället. I flera fall har lagarna inte haft en direkt koppling till pandemin, vilket är en metod som många mindre demokratiska länder använt sig av.

Värsta året under modern tid 

I årets rapport konstaterar Idea att den negativa trenden för demokrati fortsätter. Det senaste årtiondet har antalet länder där den demokratiska utvecklingen gått bakåt fördubblats.

I dag lever två tredjedelar av världens befolkning i ett vad som kan betecknas som en auktoritär stat. Förra året beskrivs det värsta året under modern tid. 

Kevin Casas-Zamora tar utvecklingen i Turkiet och Filipinerna som exempel. Han pekar även på att det skett försämringar i stora länder som Indien, Brasilien och USA. 

Utvecklingen i USA bedöms som särskilt oroande trots att många hade hoppats på en positiv förändring efter att Joe Biden tagit över som president efter Donald Trump. En ökad polarisering och den fortsatta diskussionen om valfusk är några saker, som enligt rapporten, bidragit till att landet demokratiutveckling backar.

Oroande utveckling i Europa

Även i Europa finns allt fler dåliga exempel. Ungern, Polen och Slovenien är tre. 

– Sedan har vi Serbien som för några år sedan klassades som ett demokratiskt land men nu, enligt våra senaste mätning, klassas som en hybrid-regim och därmed inte längre räknas som en demokrati.

Mätningarna grundar sig på jämförelse av 28 indikatorer; såsom representativitet, möjlighet att starta politiska partier, rättigheter och valdeltagande.  

Trots att trenden är att fler länder blir allt mer auktoritära så säger Kevin Casas-Zamora att det ändå finns positiva sidor.

– De senaste åren, sedan pandemin startade, har det varit en explosion av civilt motstånd över hela världen. Vi har sett hur sociala rörelser i över 80 länder demonstrerat trots att flera länder försökt att stoppa dem.  Det har även skett protester i länder där myndigheterna svarar hårt. Som i Belarus, Sudan och Myanmar, säger han.

Det demonstrationer som skett mot rasism i flera länder och de allt mer omfattande protesterna mot vaccinationer är andra exempel på protester. 

– Det visar i att de civila organisationerna är alive and kicking…

– Jag vill inte gå in på vilka motiv de olika grupperna har, man kan tycka olika om det. Men det är trots allt positivt att en del av befolkning bryr sig så mycket om sina rättigheter att de går ut på gatan och protesterar. Så länge de görs fredligt är det bra. Det ser jag som ett sundhetstecken. 

Ickevåldsprotester fungerar dåligt

Samtidigt som demonstrationerna blivit fler visar forskning att ickevåldsprotester fungerar allt sämre. 

Den amerikanska statsvetaren Erica Chenoweth har undersökt hur framgångsrikt ickevåldsprotester varit.

Hennes forskning visar att i slutet av 1990-talet var 65 procent av alla ickevåldsuppror framgångsrika. 2019 hade den siffran nästan halverats och sjunkit till 34 procent.

Auktoritära regimer har lärt varandra hur de ska bemöta folkligt missnöje. Dessutom är många sociala rörelser mer splittrade än tidigare.

– Den andra sidan lär sig också spelet. Du är inte ensam på planen. De auktoritära staterna blir allt mer sofistikerade då det kommer till att underminera till exempel trovärdigheten för ett valresultat, säger Kevin Casas-Zamora. 

Han säger att de även att metoderna de använder blivit hårdare. 

– Oppositionsledare har förgiftats, flygplan har omdirigerats för att gripa oppositionella. Vi ser saker som vi inte har sett tidigare. Men det innebär att det är ännu viktigare, för länder som Sverige, att stödja demokratirörelser i Myanmar, Belarus och Afghanistan och andra länder. 

Mer läsning