– När länder ignorerar internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen, ordförande för Concord som samordnar kampanjen.

– När länder ignorerar internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen, ordförande för Concord som samordnar kampanjen.

51 organisationer bakom gemensamt valmanifest

51 organisationer ur civilsamhället ställer sig bakom ett gemensamt valmanifest för att tvinga upp de globala frågorna på dagordningen i valrörelsen. Organisationerna kräver bland annat en human migrationspolitik, minskade klimatutsläpp och hållbar utveckling.

Publicerad:

De 51 organisationerna lanserar i dag, onsdag, ett gemensamt valmanifest och en kampanj under namnet ”hjärta världen”. Syftet är både att försöka lyfta de globala utvecklingsfrågorna i valrörelsen och att ställa ett antal konkreta krav på utvecklingspolitiken efter valet.

Kristina Henschen, ordförande för paraplyorganisationen Concord som samordnar kampanjen, tycker inte att de globala frågorna synts tillräckligt i den politiska debatten inför höstens riksdagsval.

– Vi tycker att de borde synas mycket mer. Vi är en del av en global värld. Förutom att vi känner så starkt för det här och har ett så kraftfullt engagemang med 51 medlemsorganisationer och deras hundratusentals medlemmar så är de här frågorna också någonting som människor brinner för, säger hon.

En del av kampanjmaterialet för #hjärtavärlden.

Stort intresse för globala frågor

Inför offentliggörandet av manifestet har Concord låtit Sifo undersöka vilket intresse globala frågor väcker bland väljare. Resultatet visar att åtta av tio vill att politiker ska diskutera mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Undersökningen visar också att nästan sju av tio vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.

– Det är inte bara vi som tycker att det här är viktiga frågor, det finns ett starkt globalt solidaritetsintresse i Sverige. Men i en valrörelse blir det ofta alldeles för mycket nationellt fokus. Vi vill genom det här vara en sorts blåslampa och en ansvarsutkrävande aktör, säger hon.

Kräver en mer hållbar och mänsklig värld

Valmanifestet innehåller flera krav på utvecklingspolitiken efter valet. Bland annat kräver organisationerna att politikerna står upp för rätten att organisera sig, att de för en politik för hållbar och rättvis utveckling, att de verkar för att minska klimatutsläppen, att de för en feministisk utrikespolitik, en human flykting- och migrationspolitik och att de avsätter en procent av BNI till bistånd.

– När länder ignorerar internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen.

Valmanifestet ”hjärta världen” kommer finnas som hemsida och spridas i sociala medier under #hjärtavärlden. Concord kommer att uppmana de som ställer sig bakom plattformen att sprida budskapet i sina sociala medier.

Men varför är det sjukvård och brott och straff som politikerna verkar vilja diskutera i valrörelsen, och inte de här frågorna?

– Vi tror att politikerna inte riktigt är medvetna om vilka frågor som folk tycker är viktiga. Det är det vi vill visa, att det finns ett viktigt och stort engagemang här, säger Kristina Henschen.

Om vi backar några årtionden var ofta de globala utvecklingsfrågorna mer närvarande även i den inrikespolitiska debatten. Detta trots att globala frågor kanske är viktigare nu än någonsin. Varför har det blivit så?

– Jag håller helt med dig. Jag pratade med en tidigare talskrivare till en statsminister som sa precis detsamma. På den tiden övervägde man alltid om biståndsfrågorna skulle ligga först eller sist i talet. Man såg till att de kom in och att de var en levande del av diskussionen. Men så är det inte riktigt i dag.

– Vi har i dag ett svagt politiskt solidaritetsintresse, men ett starkt folkligt engagemang för de här frågorna. Det engagemanget vill vi lyfta med vår kampanj, säger Kristina Henschen.

Mikael Färnbo

Mer läsning