”Vi står redo att assistera beslutsfattare i en rättvis övergång till en hållbar och jämlik framtid”, skriver forskarna bakom rapporten, som föreslår sex konkreta åtgärder för att lindra klimatkrisen.

”Vi står redo att assistera beslutsfattare i en rättvis övergång till en hållbar och jämlik framtid”, skriver forskarna bakom rapporten, som föreslår sex konkreta åtgärder för att lindra klimatkrisen.

6 saker vi måste göra för att klara klimatkrisen – enligt 11 000 forskare

Forskare ger i en ny rapport konkreta förslag på sex åtgärder för att hejda klimatförändringarna.

Publicerad:

Forskare har en ”moralisk förpliktelse” att säga som det är och varna mänskligheten när den står inför en katastrof, skriver författarna till rapporten, som undertecknats av över 11 000 forskare runtom i världen.

De konstaterar att utsläppen fortsätter att öka, och att det krävs en enorm uppväxling av åtgärderna för att undvika ”omätligt lidande” till följd av klimatkrisen. Rapporten går vidare till att föreslå sex viktiga åtgärder som regeringar, företag och mänskligheten i stort uppmanas följa för att minimera de värsta konsekvenserna.

”Vi står redo att assistera beslutsfattare i en rättvis övergång till en hållbar och jämlik framtid”, skriver forskarna bakom rapporten, som släpptes inför klimattoppmötet i Madrid, som inleds i dag.

Här är forskarnas förslag:

1. Ställ om energisektorn

Världen måste snabbt öka energieffektiviteten och ersätta fossila energikällor med förnybara och andra renare energikällor (exempelvis vatten- eller kärnkraft), så länge de är säkra för människa och miljö.

Rika länder måste stödja fattigare länder i omställningen bort från fossila bränslen. Vi måste också avskaffa alla subventioner till fossila bränslen och använda lagstiftning för att öka priset på koldioxidutsläpp.

2. Minska luft- och klimatföroreningarVi måste reducera utsläppen av kortlivade klimatföroreningar såsom metan, sot och freoner. Detta skulle kunna sakta ner återkopplingseffekter i klimatförändringarna och minska uppvärmning på kort sikt, och därmed rädda livet på miljontals människor och öka matproduktionen i världen genom minskade luftföroreningar.

3. Skydda ekosystemen

Plankton, korallrev, skogar, savanner, gräsmarker, våtmarker och liknande bidrar med att binda mycket av atmosfärens koldioxid. Vi måste snabbt hejda förlusten av habitat och biodiversitet, skydda de skogar som finns kvar och öka återplanteringen av skog på enorm skala. Dessa naturliga klimatlösningar skulle kunna bidra med upp till en tredjedel av alla utsläppsminskningar som enligt Parisavtalet behövs till år 2030.

4. Ställ om matproduktionen

En växtbaserad diet och en global minskning av konsumtionen av animaliska produkter skulle förbättra mänsklighetens hälsa och signifikant minska utsläppen av växthusgaser, däribland kortlivade klimatföroreningar som metan (se punkt 2). Detta skulle även frigöra åkermark för att odla mat till människor i stället för djurfoder. En del mark skulle också kunna avsättas för naturliga klimatlösningar som skogsplantering (se punkt 3). Vi måste också drastiskt reducera den enorma mängd mat som slängs i världen.

5. Ställ om ekonomin

Rovdrift på naturresurser och överexploatering av ekosystem, påhejad av ekonomisk tillväxt, måste snabbt minskas. Vi behöver en koldioxidfri ekonomi och våra mål måste skifta från BNP-tillväxt och jakten på rikedomar mot att bevara ekosystemen och förbättra mänskligt välmående genom att prioritera grundläggande behov och minska ojämlikheten.

6. Minska befolkningsökningen

Vi blir 80 miljoner fler människor på jorden varje år. Världens befolkning måste stabiliseras, helst minska gradvis. Detta kan åstadkommas bland annat genom att göra familjeplanering tillgänglig för fler människor och öka jämställdheten och tillgången på utbildning för alla, särskilt för flickor och unga kvinnor.

Axel Kronholm

Fotnot: texten har komplet2019-12-09 med ytterligare info ur rapporten.

Mer läsning