Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterade stödet till jorbävningsdrabbade Turkiet och Syrien.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterade stödet till jorbävningsdrabbade Turkiet och Syrien.

EU överens om stöd efter jordbävningskatastrofen

EU utfäster sig att betala ut sju miljarder euro, cirka 75 miljarder kronor, som stöd till Turkiet och Syrien efter de förödande jordbävningarna i februari 2023.

Givarkonferensen i Bryssel arrangerades av Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Ulf Kristersson som nu har det svenska ordförandeskapet i EU. Med på konferensen var
även bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Löftet från de 60 delegaterna på givarkonferensen var att ge 6,05
miljarder euro i bidrag och lån till Turkiet samt 950 miljoner euro i bidrag till Syrien. Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater samt Europeiska investeringsbanken och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling står för mer än 50 procent av det totala bidragslöfte.

Pengarna ska användas för att täcka humanitära behov och till
återuppbyggnaden i de drabbade regionerna. En preliminär bedömningen i Turkiet visar på mycket stora behov, kring 1 000 miljarder kronor, för att åtgärda skador på offentlig infrastruktur och bostadshus.

– Dagens möte hade ett viktigt mål: att omsätta våra kondoleanser
och solidaritetsord till handling. Och ge ett starkt, effektivt och
samordnat svar för att hjälpa de människor som drabbats av de
förödande jordbävningarna, sa statsminister Ulf Kristersson på
mötet i Bryssel.

Mer läsning