Två dåliga regnperioder har orsakat svår torka i många delar av Kenya.

Två dåliga regnperioder har orsakat svår torka i många delar av Kenya.

Akut matbrist i Kenya efter lång torka

Två torra regnperioder efter varandra har orsakat svår torka i flera områden i Kenya, och även nästa regnperiod väntas bli torrare än vanligt. Lite regn har gett dåliga skördar. Nu hotas 2,1 miljoner människor av akut matbrist.

Publicerad:

Situationen är kritisk i 23 län i Kenya efter att de två senaste regnsäsongerna började sent, var oregelbundna och oförutsägbara. Landets torra och halvtorra områden fick mindre än 50 procent av den vanliga nederbörden, och på vissa platser mindre än 25 procent. 

Vattenbristen har slagit hårt mot områden som redan innan drabbats av livsmedelsbrist på grund av utbredd fattigdom. Torkan påverkar många bönder vars grödor blir mindre än vanligt, vissnar eller blir sjuka, och vissa förväntas inte få någon skörd alls. De slokande grödorna gör också att många inte kan mata sina betesdjur, och familjer tvingas till att sälja sin boskap. 

Jordbruket i Kenya är ofta beroende av kollektivt arbete. Restriktioner och social distansering på grund av coronapandemin har medfört en brist på arbetskraft i många områden, och flera gårdar har odlat mindre än vanligt. En svår livsmedelsbrist breder ut sig över länen.

– Två dåliga regnperioder i kombination med covid19-pandemin, upptrappat säkerhetsläge, gräshoppssvärmar och sjukdomar har fått de humanitära behoven att öka. Det behövs en ökad motståndskraft i dessa områden men vi är inte där än, säger Annika Otterstedt, biståndschef på svenska ambassaden i Nairobi, Kenya i en kommentar till OmVärlden.

Det är inte bara på landsbygden som torkan och pandemin sätter sina spår. De som lever i och kring städerna i de påverkade områdena tvingas betala allt mer för de få matvaror som finns – ett stort problem för de många människor som mist sina jobb under pandemin. 

Det meteorologiska departementet i Kenya förutspår att även nästa regnperiod i oktober till december i år kan bli torr. Antalet människor som lever med matbrist i landet har ökat med nästan 70 procent sedan februari i år, och beräknas öka till 2,4 miljoner i november. Kenyas National Drought Management Authority uppskattar att människor i de 23 torra och halvtorra länen i norra och nordöstra Kenya, samt längs med landets kust, är i akut behov av livsmedelsbistånd under de kommande 6 månaderna.

– Klimatförändringarna innebär en miljömässig, ekonomisk och social utmaning som alltmer påverkar befolkningen i Kenya, särskilt de som lever i fattigdom. Extrema väderhändelser har blivit vanliga och påverkar samhällenas förmåga att klara av och motstå chocker, säger Annika Otterstedt.

Den 8 september utlyste Kenyas president Uhuru Kenyatta en nationell katastrof på grund av torkan och lovade omfattande åtgärder för att hjälpa människor genom krisen. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) behövs runt 9,4 miljarder Kenyanska shilling (motsvarande cirka 735 miljoner svenska kronor) för att mildra effekterna av torkan. 

Från Sveriges sida har man framför allt två insatser i Kenya som bidrar till att begränsa klimatpåverkan och öka motståndskraften mot klimatförändringar. Sverige stödjer World Food Programme (WFP) i ett program för att öka den kenyanska regeringens kapacitet att minska katastrofrisken. Genom världsbanken finansierar Sida också lokalt ledda klimatåtgärder.

– Genom Sidas snabbmekanism för kriser stödjer Sverige FAO, Oxfam och Action Against Hunger med humanitärt stöd för att begränsa påverkan av torkan på individ och samhällsnivå. Sida planerar också att öka stödet till WFP och UNICEF för deras arbete med Kenyas sociala skyddssystem, med barnbidrag och bidrag till familjer som är mest utsatta i de drabbade länen, säger Annika Otterstedt.

Mer läsning