2010 dog 21 arbetare i en brand på den här textilfabriken som bland annat tillverkade kläder åt H&M.

2010 dog 21 arbetare i en brand på den här textilfabriken som bland annat tillverkade kläder åt H&M.

Allvarliga säkerhetsbrister i H&M:s fabriker

H&M är den största uppköparen av textiler i Bangladesh. Men den svenska klädjätten ligger efter med viktiga reparationer i fabrikerna man samarbetar med. Många saknar fortfarande branddörrar.– Knappt några av H&M:s leverantörer kan betecknas som säkra arbetsplatser, säger Scott Nova från organisationen Workers Rights Consortium.

Publicerad:

Den 24 april är det tre år sedan kontors- och fabriksbyggnaden Rana Plaza kollapsade och 1130 människor dog, de flesta av dem textilarbetare. En av de främsta framgångarna i att förbättra säkerheten på industriarbetsplatser i Bangladesh sedan olyckan har varit upprättandet av ”the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh”.

Med detta avtal fick man ett system för inspektion av textilfabriker. Klädföretag som anslutit sig till avtalen tar på sig ansvaret för att se till att deras underleverantörer genomför de reperationer och renoveringar som inspektörerna rekommenderar. Trots att svenska H&M inte själva hade något samarbete med textilfabrikerna i Rana Plaza var man bland de första internationella klädföretagen som undertecknade avtalet.

Under ”the Accord”, som framför allt reglerar europeiska företag, har hittills 1676 fabriker inspekterats. Men i långt över hälften av fallen ligger fabrikerna mer än ett år bakom i tidsschemat. Det gäller även fabriker som tillverkar kläder åt H&M.

Enligt en grupp arbetsrättsorganisationer som granskat H&M:s leverantörer är det allvarliga brister som äventyrar arbetarnas liv. Ungefär hälften av leverantörerna har ännu inte brandsäkrat dörrar och trapphus så att arbetarna kan ta sig ut ur byggnaderna vid eldsvåda. Bränder i textilfabriker är inte ovanligt i Bangladesh: 2010 dog 21 arbetare i en brand på H&M:s leverantörfabrik ”Garib & Garib”.

H&M, som i fjol gjorde en vinst efter skatt på 21 miljarder kronor, vill inte ställa upp på intervju med OmVärlden, utan svarar i ett mejl att ”brandsäkrade utgångar är en av de mest grundläggande kraven för en leverantör som ska få producera för H&M. Det har alltid funnits tydligt markerade nödutgångar i vår leverantörskedja, och vi arbetar nu med att förbättra dessa i enlighet med den nya standarden. Vi har en nära dialog med våra leverantörer och följer upp arbetet som återstår.”

Anklagar H&M för lögn

Scott Nova på Workers Rights Consortium säger att H&M ljuger.

– Innan 2013, då det här avtalet kom till, hade i stort sett ingen av H&M:s leverantörer brandsäkrade utgångar.

Bristen på brandsäkrade dörrar riskerar, vid en brand, att leda till att trapphusen fylls med rök och hindrar arbetarna från att ta sig ut ur byggnaden. I många av Bangladeshs dödliga fabriksbränder är det just sådana säkerhetsbrister som lett till så höga dödstal.

– Innan H&M:s alla leverantörer har installerat den här sortens nödutgångar är fabrikerna inte säkra, säger Scott Nova.

Axel Kronholm

Mer läsning